Bærum kommune inviterer andre kommuner til samarbeid!

av Ida Laustsen

Bærum kommune inviterer kommuner inn til et samarbeid om en innovativ anskaffelse på "digitale læringsmidler"

Bærum kommune har kartlagt kommunens behov for bedre, tilpassede digitale læringsmidler, og har etter den kartleggingen sett det hensiktsmessig å etablere samarbeidsprosjektet «Digitale læringsmidler» sammen med flere kommuner. Prosjektets formål er å etablere en infrastruktur for valg og bruk av digitale læringsmidler. Vi ser at det krever et samarbeid på tvers av kommuner og nasjonale aktører for å utvikle markedet i den retning vi ønsker. Vi inviterer derfor kommuner til å delta inn i prosjektet på ulike nivåer, ut fra hver enkelt kommunes kapasitet og ønske om å være med på å forme fremtiden.

Dette er en invitasjon til kommuner for deltakelse. I dette dokumentet  kan du se utdrag av forventede gevinster, status i prosjektet og forventninger til deltakende kommuner. I arbeidet med å samle kommuner om en felles tilnærming, for i fellesskap å utfordre leverandørene til å utvikle løsninger som dekker vårt behov for bruk av digitale læringsmidler, trenger vi en bekreftelse på hvilke kommuner som ønsker å stå sammen med oss i leverandørdialogen.

Vi ber derfor om en bekreftelse på om din kommune ønsker å delta i første fase av prosjektet senest 3. mai 2018. Dette gjøres til Kristian Bergem kristian.bergem@baerum.kommune.no Mobil: 907 86 438

For de som ønsker ytterligere informasjon, vil Bærum kommune avholde et informasjonsmøte torsdag 26. april. Sted: Rådhuset i Sandvika, Rådhustorget, 1304 Sandvika. Tid: kl. 10:00 – 11:30

Påmelding til informasjonsmøtet gjøres til ragnhild.sommerschild@baerum.kommune.no innen onsdag 25. april kl. 12:00