Akselerator for innovative anskaffelser – hva og hvem?

av Hilde Sætertrø

Nasjonalt program for leverandørutvikling kaller seg for pådriver og akselerator for innovative anskaffelser. Hvordan utøves denne rollen?

Nasjonalt program for leverandørutvikling kaller seg for pådriver og akselerator for innovative anskaffelser. Hvordan utøves denne rollen? Vi som arbeider sammen med offentlige organisasjoner i innovative anskaffelsesprosesser bidrar først og fremst med kunnskap om og erfaringer med innovasjonsprosesser slik at prosessene blir så kvalitativt gode som mulig. Stikkord for gode innovasjonsprosesser i anskaffelser er strategisk forankring, tydelige målsettinger, god behovsforståelse / godt behovsarbeid, og godt planlagte og gjennomførte markedsdialoger med bred deltakelse fra leverandører og gjerne også FoU-miljø, gründer-miljø og andre aktører/premiss-givere for fremtidsrettede løsninger. Det er også viktig å velge riktig prosess. Trenger vi en utviklingsfase før vi anskaffer? Hvordan skal vi legge opp denne utviklingen? Passer f.eks en før-kommersiell prosess, en FoU-kontrakt eller et innovasjonspartnerskap? Med erfaringer fra ulike anskaffelser i hele landet, besitter vi en stor erfaringsbase som organisasjonene drar nytte av. Denne erfaringen er et resultat av det nasjonale nettverket som Leverandørutviklingsprogrammet er. Vi har prosjektledere rundt omkring i landet, og reiser rundt til kommuner og andre offentlige virksomheter som skal gjennomføre innovative anskaffelser. Nettverket består også av relasjoner til virkemiddelaktører som Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet, og det gir oss god kjennskap til virkemidler som kan brukes i innovative anskaffelser. På grunn av det brede partnerskapet Leverandørutviklingsprogrammet er, strekker relasjonene seg utover til NHO-fellesskapet, bransjer og bedrifter, KS, flere departementer og direktorat og store statlige virksomheter for øvrig. Hver innovasjonsprosess vi arbeider med nyter godt av dette nettverket og den brede nasjonale forankringen, og gjør programmet til en uavhengig og nøytral part som i stor grad opptrer som en kobler. Når nettverket mobiliseres til et moment i innovasjonsprosesser øker hastigheten på utviklingen av nye eller bedre løsninger. Vi blir en akselerator for innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor – samtidig 🙂