AD Navigasjon vant innovasjonskontrakt med Kystverket

av Harald Aas

31 leverandører kjempet om å vinne oppdraget med å sikre GNSS-signal i innovasjonspartnerskap med Kystverket. I siste runde var det et norsk selskap som stod igjen som vinner: – AD Navigation er stolte av at vi i samarbeid med Kystverkets lostjeneste skal utvikle fremtidens støttesystem for losene, sier daglig leder Lorentz Ryan i det Tønsberg-baserte selskapet.

GNSS-signal er et viktig støtteverktøy for losen, spesielt i større operasjoner og trange farvann der marginene er små. Kystverket ønsker derfor å utvikle ny, portabel sensorteknologi for å gjøre GNSS-signal i navigasjonsverktøy mindre sårbare.

Stor interesse fra hele verden
Målet med innovasjonspartnerskapet var å finne bedrifter som kan bidra til å utvikle fremtidens støtteverktøy for lostjenesten. Etter en utlysning gjennomførte Kystverket en-til-en møter med hele 31 leverandører fra inn- og utland.

Les hele saken på Kystverket sine sider