Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

av Per Harbø

NHO, KS og Difi har med deltagelse og støtte fra innovasjon Norge og Forskningsrådet identifisert felles interesser og forent sine krefter i arbeidet med å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser i Norge. I tillegg har et partnerskap på rundt 30 statlige og kommunale aktører bidratt og støttet arbeidet nasjonalt og regionalt. Nå begynner vi så smått å se resultater og effekter av dette arbeidet, og ikke minst hva det kan lede til. Jeg viser til Menons underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Det er gjennomført en rekke piloter og eksempelprosesser som viser at innovative offentlige anskaffelsesprosesser virker. Stat og kommune får bedre løsninger for sine behov (moderniserer seg) samtidig som næringslivet innoverer. Evalueringen viser på generell basis at det er en markant økning i bruk av markedsdialog i offentlige anskaffelser, og stadig flere offentlige aktører fokuserer på offentlige anskaffelser som et strategisk virkemiddel i omstillingsarbeidet. Det er langt igjen, men vi er på rett vei.

Det at stat, kommune og næringsliv har stått skulder ved skulder og i fellesskap driftet en pådriver og frontrunnerfunksjon på området har etter min mening vært avgjørende. Det har også gitt energi og merverdi for de deltakende aktørene. Dette må vi ta med oss i det videre arbeidet. Kanskje denne måten å få til endringer på kan inspirere på andre samfunnsområder også?