7 leverandører invitert til å levere forslag til Fleksible, mobile og bærekraftige bygg

av Harald Aas

Forsvarsbygg fikk inn 13 søkere som ønsket å bli med i konkurransen om et innovasjonspartnerskap om Fleksible, mobile og bærekraftige bygg. Syv leverandører/søkergrupper ble prekvalifisert og i løpet av januar 2023 vil det være klart hvem som skal utvikle løsningen som i første omgang skal tas i bruk ved deployering av F35 jagerfly.

Innovasjon Norge har finansiert innovasjonspartnerskapet for Fleksible, mobile og bærekraftige bygg med 15 millioner. Brorparten av midlene skal gå til utvikling av løsningen og utbetales i tre runder etter idéfase, prototyping og testing. Hvor godt den foreslåtte løsningen leverer på behovene til Forsvarsbygg vil vi først få vite på forsommeren 2024. Da skal prototypen testes og resultatene avgjør om Forsvarsbygg utløser kjøpsopsjonen. Andre potensielle kunder følger også utviklingen med interesse for bruk på områder som brann og redning, beredskap, nød og katastrofer.

I denne saken i Fremtidens byggenæring kan du lese mer om hvordan prosjektleder Britt Helen Kvittingen betrakter prosjektet der det er nå.

I tillegg til prosjektfinansiering fra Innovasjon Norge har Forsvarsbygg fått bistand i gjennomføringen fra DFØ og LUP.

Forsvarsbygg håper at løsningen blir:

  • Kompakt og mobil, slik at den tar minst mulig plass ved frakt på skip, trailer eller fly
  • Fleksibel, slik at den kan brukes til flere formål og bygges ut i høyde, bredde og dybde
  • Bærekraftig, slik at løsningen blir robust, kan brukes flere ganger og kan gå til materialgjenvinning