Ny PILOT-E utlysning

av Helene Hoggen

Nye PILOT-E midler innen utslippsfri maritim transport 2.0 og fremtidens klimanøytrale industri

Nytt utkast til utlysning for PILOT-E – søknadsfrist 10. oktober 2018.

Utlysningen omfatter to tema:

  • Utslippsfri maritim transport 2.0
  • Fremtidens klimanøytrale industri

PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet. Det er avsatt 100 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova.

Dermed er ordningen relevant både for leverandører og innkjøpere i forbindelse med innovative anskaffelser.

For mer informasjon ta kontakt med:

Maritim: trond.moengen@energidata.no eller ingrid.aune@enova.no

Industri: anita.fossdal@enova.no eller Tor.Muhlbradt@innovasjonnorge.no

https://www.enova.no/pilot-e/utlysning-3—frist-10oktober/