3 millioner i julegave til offentlige virksomheter i hovedstadsregionen!

av Ida Laustsen

Til: Offentlige virksomheter i hovedstadsregionen
Fra: Regionale Forskningsfond hovedstaden

Regionale Forskningsfond Hovedstaden skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i bedrifter og i offentlig sektor. I den forbindelse lyser de ut forprosjektsøknader for prosjekter med stor innovasjonshøyde!

 

Regionale Forskningsfond Hovedstaden (RFF Hovedstaden)  finansierer inntil seks forprosjekter med inntil kr. 500 000 til hvert prosjekt. Målsetningen til Regionale Forskningsfond Hovedstaden er å stimulere til innovative offentlige anskaffelser i Oslo og Akershus.

Pengene skal dekke prosjekteiers  kostnader for gjennomføring av de tre første trinnene i en innovativ anskaffelse som innebærer å kartlegge  behov, formulere en funksjonsbeskrivelse og gå i dialog med markedet.

RFF Hovedstaden ønsker søknader innenfor temaene læringsteknologi, velferdsteknologi, vann- og avløp, samferdsel og transport, og til digitalisering av kommunale tjenester.

Hvem kan søke? Offentlige virksomheter i Oslo og Akershus – herunder kommunale etater i Oslo kommune, kommuner i Akershus, Akershus fylkeskommune og interkommunale fagetater/selskaper i Oslo eller Akershus

Søknadsfristen er 1. mars 2018 kl.13:00

Dette er en gave til offentlige virksomheter i hovedstadsregionen, som ønsker seg nye og bedre løsninger!

Les mer her.