Tønsberg renseanlegg IKS

Tønsberg renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som eies av Færder og Tønsberg kommuner.

Relaterte anskaffelser (2)

Sammen om slam-behandling

Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.