Nittedal eiendom KF

Foretaket er direkte underlagt kommunestyret og ivaretar kommunens eiendomsmasse på 111 000 m2.

Nittedal-eiendom KF ble opprettet 01.01.10.

Foretakets vedtatte hovedmål

Ved opprettelsen av foretaket ble følgende 3 hovedmålsettinger vedtatt av Kommunestyret.

  1. Profesjonell og strategisk eier av bygningsmassen
  2. Effektiv arealutnyttelse
  3. Profesjonell eiendomsforvaltning

«Levere tjenester til rett kvalitet til rett tid på en kostnadseffektiv måte.»

Relaterte anskaffelser (1)

Smart Digital Eiendomsledelse

I bygg og anlegg investeres det årlig for 400 milliarder kroner i Norge. Offentlig byggeareal utgjør 44 millioner kvadratmeter. Driftskostnader til et bygg utgjør tre ganger så mye som byggekostnader sett over en 30 års periode. Informasjon og data fra…