Kolumbus

Kolumbus er Rogaland fylke sitt mobilitets- og kollektivselskap. I tillegg til ordinære midler, oppgaver og utvikling fikk Kolumbus i 2017, på vegne av partene i Byvekstavtale Nord-Jæren, en rolle som sekretariat for alle mobilitetstiltakene. Kolumbus planlegger, gjennomfører og evaluerer ulike mobilitetstiltak på bakgrunn av denne rollen.

Se https://www.kolumbus.no/ for mer informasjon

Relaterte anskaffelser (2)

StartOff – Smart tilgang på bysykler

Den største utfordringen og et av de største suksesskriteriene i et bysykkelsystem er å gjøre det forutsigbart for brukerne. Dette innebærer at det er tilgjengelig sykler for brukerne der de trenger dem og når de trenger dem. Kolumbus AS søker…

Bilflåte som del av mobilitetstilbud