Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester til beboere i 17 kommuner. Sykehuset er lokalisert i henholdsvis Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen.

Kontaktinformasjon

https://helgelandssykehuset.no/

Relaterte anskaffelser (1)

Fremtidens ambulansebåt

Sykehusinnkjøp og Helgelandssykehuset har som ambisjon at framtidas ambulansebåt må være grønn og innrettet på en måte som åpner for sikker og effektiv pasientbehandling også under transport. Gjennom dette forprosjektet finansiert av Forskningsrådet ønsker de å undersøke mulighetsrommet for å…