Akershus Fylkeskommune

Akershus dekker kun 1,5 prosent av landets flateinnhold, men huser 11 prosent av befolkninge

Kontaktinformasjon

Nettsted

Relaterte anskaffelser

Miljøvennlige kunstgressbaner

Det finnes 1700 fotballbaner med kunstgress i Norge. Hvert år rehabiliteres eller erstattes 100-150 baner. I tillegg kommer kunstgress brukt på andre områder som i parkanlegg og anlegg for andre idretter. Det er ønskelig at markedet utvikler kunstgress som medfører…