Resultater (gammel)

For å dokumentere programmets resultater teller vi det økende antallet offentlige virksomheter som tar metoden i bruk; både anskaffelser der programmet har bistått i prosessen og øvrige utlyste anskaffelser med dialogaktiviteter.

I tillegg gjennomfører vi gevinstanalyser for utvalgte prosjekter. Disse utføres av en nøytral tredjepart og ligger til grunn for tallene vi presenterer for offentlige besparelser, nye arbeidsplasser og reduksjon i CO2 utslipp. Resultatene er basert på dokumenterte effekter (8 gevinstanalyser per 2016)