Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

Et varslingssystem skal bidra til å gi trygghet i hverdagen for både beboere og ansatte. Det skal dekke et behov for varsling som er tilpasset den enkelte beboers funksjonsnivå og dekke personalets behov for varsling i en døgnkontinuerlig tjeneste. Vi ønsker enkle og fleksible løsninger som kan forenkle hverdagen i trygge omgivelser, disse løsningene skal være i tråd med velferdsteknologiens krav om nasjonale standarder for morgendagens omsorg.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Om anskaffelsen

 

Nittedal kommune ved helse og omsorgsektoren inviterer i samarbeid med Regionalt leverandørutviklingsprogram aktører innenfor IKT-næringen til dialog knyttet til kommune sin planlagte anskaffelse av fremtidens velferdsteknologi i kommunen. Formålet med markedsdialogen er å presentere Nittedal kommune sine målsettinger, forberede markedet på behovet og motivere markedet til å utvikle nye løsninger. Samtidig ønsker Nittedal kommune innspill fra markedet på hvordan markedet ser for seg at behovene best kan dekkes. Dialogen vil bli gjennomført i 3 deler, hvor leverandørene selv velger om de vil delta i en eller flere av delene.  Del 1 – Dialogkonferanse – presentasjon av Nittedal kommune sine behov og målsettinger  Del 2 – Innlevering av overordnet løsningsforslag fra leverandører  Del 3 – Mulighet for én til én-møter hvor leverandører gis anledning til å presentere sine overordnede løsningsforslag

15-04335-1 Konkurransegrunnlag – pasientsignal velferdsteknologi og trygghetsalarmer