Etnedal kommune

Etnedal kommune sitt mål er å være minst og best! Etnedal er en kommune i Oppland fylke og hadde 1410 innbyggere i 2014

Relaterte anskaffelser (1)

Ny gang- og sykkelbro i tre

Etnedal kommune skulle bygge ny gangbro som del av en ny helhetlig gang- og sykkelvei. Hensikten med å gjøre dette som et pilotprosjekt i programmet var å bygge kompetanse, forståelse, og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser…