Materialbruk i Den Norske Opera & Ballett

Statsbygg fikk utviklet, produsert og levert balkonger og bølgevegg i verdensklasse til under budsjettpris da de bygget Operaen. Det sørget det lille båtbyggeriet Djupevåg Båtbyggeri AS fra Hardanger og interiørfirmaet Bosvik AS fra Risør for.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Dokumenter (1)

Resultater

Gode løsninger til gunstig pris
Leverandørutvikling
Som følge av investeringer i nytt produksjonsutstyr kunne leverandøren påta seg langt mer komplekse oppgaver enn tidligere, og dette åpnet nye og spennende markeder i etterkant.

Om anskaffelsen

Prosess

Organisering og planlegging

På bakgrunn av behovet utviklet Statsbygg en skisse til en leverandørutfordring. Statsbygg forankret utfordringen i egen organisasjon, involverte aktuelle fagmiljøer og søkte bistand fra regionalt leverandørutviklingsprogram.

Dialog med markedet

Statsbygg og Snøhetta arrangerte en åpen dialogkonferanse mellom leverandører, Treteknisk, Trefokus og Den Norske Lauvtreforening. Målet var å diskutere konkrete utfordringerog få innspill på alternative løsninger. Bransjen mobiliserte leverandørene gjennom workshops og arbeidsmøter. Her ble ideer og løsningsforslag utredet og diskutert. Statsbygg fikk nyttige innspill fra dialogaktivitetene til sitt arbeid med konkurransegrunnlaget

Gjennomføring og eveluering

Konkurransen ble gjennomført og tre team leverte tilbud,hvorav ett norsk alternativ. Statsbygg oppsummerte prosessen som positiv, dette har gitt læring og inspirasjon til fremtidige anskaffelser.