Borg Havn

Borg havn IKS er et interkommunalt selskap som er eid av Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Selskapet har hovedbase på Øra i Fredrikstad og virksomhet på Øra og Alvim i Sarpsborg.

Borg havn er en av 32 stamnett havner og er lokalisert på østsiden av Oslofjorden i nedre del av Glomma.

Selskapet ble opprettet i 1993 og gikk i 2011 sammen med Moss havn KF og dannet Havnealliansen.

Relaterte anskaffelser (1)

Havnebygg i massivtre

Borg Havn IKS har anskaffet et lagerbygg i massivtre på havneområdet Øra i Fredrikstad og med et samlet areal på ca. 10.800 kvadratmeter har Fredrikstad fått et av Norges største bygg i massivtre. Bygget stod ferdig januar 2017.