Pågående anskaffelse

Desentralisert produksjon av tørket blodplasma

Tidlig transfusjon av blodplasma reduserer dødelighet hos pasienter som blør. Det er viktig å sikre rask og lik tilgang på blodplasma for behandling i og utenfor sykehus.

Prosess

Behovskartlegging

Dialog med markedet

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus inviterer til dialog med interessenter i markedet som ønsker å delta i en innovasjonsprosess knyttet til utvikling av system for tørking av blodplasma brukt til behandling av pasienter med livstruende blødning. Det vil bli arrangert en dialogkonferanse 19 februar 2021 kl. 09-11. Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan Helse Bergen kan nå dette målet. Det er satt av tid til én-til-én-møter 10. mars 2021.

Utviklingsløp

Innovasjonsprosess knyttet til utvikling av system for tørking av blodplasma brukt til behandling av pasienter med livstruende blødning.

Utfordring

Vi er ikke selvforsynt med tørket blodplasma i Norge i dag. Dette gjør oss sårbare beredskapsmessig og skaper en unødvendig usikkerhet i forhold til pasientbehandling.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Laboratorieklinikken, Haukeland universitetssjukehus, er landets nest største blodbank og importerer i dag tørket plasma produsert utenfor Norge. Dette plasmaet distribueres lokalt, regionalt og nasjonalt til sivile og militære helsetjenester. Tørket plasma benyttes av Luftambulansehelikoptre i Norge. Det er utplassert i oljerelaterte redningstjenester og ved militære helsetjenester, og benyttes også ved intensivavdelinger og i akuttmottak ved sykehuset i situasjoner der man ikke har tid til å vente på at frosset plasma fra blodbanken skal tines før bruk.

Løsningen er å lage tørket blodplasma selv

Ved å produsere tørket blodplasma på de enkelte blodbankene kan vi bedre utnytte de blodgiverressursene vi har tilgjengelig, samtidig som vi raskt kan tilpasse produksjon til økt behov, som ved større hendelser som terroranslag, naturkatastrofer eller krig, eller ved redusert tilgang, som ved en pandemi.

Mål med prosjektet

Det er ønskelig å få utviklet en løsning for lokal produksjon av tørket plasma ved blodbanken i Helse Bergen. Denne løsningen kan videre etableres ved flere norske blodbanker, noe som vil sørge for en mer effektiv og forutsigbar tilgang til tørket blodplasma i Norge og bedre blodberedskap på et nasjonalt nivå.

Invitasjon til markedsdialog

Helse Bergen – Haukeland universitetssjukehus inviterer til dialog med interessenter i markedet som ønsker å delta i en innovasjonsprosess knyttet til utvikling av system for tørking av blodplasma brukt til behandling av pasienter med livstruende blødning. Det vil bli arrangert en dialogkonferanse 19 februar 2021 kl. 09-11. Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan Helse Bergen kan nå dette målet.

For mer informasjon om målsetting og behovet, se dialognotat i kolonnen «dokumenter» på denne siden, eller veiledende kunngjøring på Doffin.

Klikk her for påmelding – for spørsmål og mer informasjon, kontakt innovasjon@helse-bergen.no