Desentralisert produksjon av tørket blodplasma

Tidlig transfusjon av blodplasma reduserer dødelighet hos pasienter som blør. Det er viktig å sikre rask og lik tilgang på blodplasma for behandling i og utenfor sykehus.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Om anskaffelsen

Prosess

Behovskartlegging

Dialog med markedet

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus inviterer til dialog med interessenter i markedet som ønsker å delta i en innovasjonsprosess knyttet til utvikling av system for tørking av blodplasma brukt til behandling av pasienter med livstruende blødning. Det vil bli arrangert en dialogkonferanse 19 februar 2021 kl. 09-11. Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan Helse Bergen kan nå dette målet. Det er satt av tid til én-til-én-møter 10. mars 2021.

Utviklingsløp

Innovasjonsprosess knyttet til utvikling av system for tørking av blodplasma brukt til behandling av pasienter med livstruende blødning.

Les mer

I 2022 ble Helse Bergen tildelt 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge til innovasjonspartnerskapsprosjekt som skal utvikle teknologi for lokal produksjon av tørket plasma i blodbankene. Les mer om fortsettelsen av prosjektet på https://innovativeanskaffelser.no/blodplasma og https://helse-bergen.no/blodplasma