Fremtidens bygg – samarbeid om teknologi og drift er vesentlig!

Ja, vi trenger magien i entreprenørskap og viljen til å tenke nytt, og vi trenger at folk finner sammen i nye konstellasjoner og i samarbeid! Og dette fikk vi virkelig vist på arrangementet Teknologi for utvikling og drift av fremtidens bygg. Ingenting er umulig om vi jobber sammen!

I oktober arrangerte LUP Teknologi for utvikling og drift av fremtidens bygg og over 100 deltakere fulgte arrangementet. Bygg og eiendom har en helt sentral rolle i overgangen til det grønne skiftet. Det er helt avgjørende at vi får ned energibruk og utslipp knyttet til eksisterende bygg, og at vi ivaretar eksisterende bygningsmasse best mulig, slik at vi unngår å rive og må bygge nye.

Nord-Norge er preget av store avstander og et krevende klima, noe som gjør det betydelig mer krevende å utvikle og drifte bygg. Vi fikk høre fra Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune som uttrykte behov for nye energiløsninger og systemer for å ta vare på eldre bygg. Og Bodø kommune som har behov for teknologi som skanner og kartlegger eiendom og Tromsø kommune løftet blant annet fram behovet for optimalisering i SD-anlegg. Samtlige var opptatt av smarte bygg, deling av data og kommunikasjon mellom byggene og teknologi som muliggjør dette.

11 startup-bedrifter var på scenen og viste oss det fremste innen proptech, og at vi med teknologi og digitale systemer kan løse våre utfordringer til det beste for innbyggere og miljø. Her ser vi virkelig at Norge har potensiale til å ta en sentral rolle i utviklingen av de løsningene som vi og verden trenger.