Forankring og organisering av innovative anskaffelser

Det er avgjørende at ledelsen ser på innovative anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å nå virksomhetens overordnede mål. Organisasjonskulturen spiller også en viktig rolle og du må ha hele virksomheten på lag for å lykkes.

Her kan du lese mer om forankring og organisering:

Forankring, organisering og risikostyring ved innovative anskaffelser

Her er noen filmer som kan hjelpe deg med å overbevise ledelse og kollega om metoden innovative anskaffelser.