UNØDVENDIG? Dialog med leverandører

Når vi snakker om innovative anskaffelser er det i første rekke dialog med leverandører før anskaffelsen vi tenker på. Dialogen skal gi deg informasjon om det finnes løsninger i markedet eller om det må settes i gang et utviklingsprosjekt. Du kan også bruke dialogen for å få tilbakemeldinger på behovsbeskrivelsen og på de tankene du har om konkurransegjennomføring.

Bruk gjerne Doffin for å invitere til dialog, men husk at du selv må gjøre markedsundersøkelser for å identifisere og invitere aktuelle leverandører som kan tilby eller utvikle en løsning for deg. En veiledende utlysning av en dialogkonferanse på Doffin er ingen garanti for at noen møter opp.

Her kan du lese mer om dialog med leverandører/markedet: