Toppmøte for innovative anskaffelser 28.3.2019

av Ida Laustsen

Torsdag 28. mars 2019 samlet vi ledelsen og eiere til toppmøte i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om mulighetene som ligger i innovative offentlige anskaffelser

Torsdag 28. mars var det julekveld, 17.mai og bursdagsfeiring for oss som jobber med leverandørutvikling og innovative anskaffelser. Ledelsen hos de 30 partnerne i Nasjonalt program for leverandørutvikling var invitert til toppmøte på Næringslivets Hus. Også eierne NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet var til stede. I 2010 startet Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) opp slik vi kjenner det i dag. Formålet med toppmøtet var å gjøre opp status fra 10 års arbeid med innovative anskaffelser, og å peke ut kursen for arbeidet fremover. Det er ingen tvil om at det satses på innovative offentlige anskaffelser, både fra politisk hold og i de ulike offentlige virksomhetene. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen påpekte også at «alle snakker om innovative offentlige anskaffelser». Og det er jo heller ikke rart, for det er enorme muligheter som ligger her. Røe Isaksen sa at dersom «Norge skal få flere ben å stå på i fremtiden, er denne måten å tenke innovasjon gjennom anskaffelser på helt avgjørende».

Ole Erik Almlid i NHO og Gunn Marit Helgesen i KS var enige om at 10 års arbeid med innovative anskaffelser er en suksess – det gir arbeidsplasser, offentlige besparelser og bedre tjenester i offentlig sektor. Gunn Marit Helgesen påpekte at innovative anskaffelser er effektivt.

«10 millioner investert i Nasjonalt program for leverandørutvikling, gir offentlige besparelser på over 400 millioner kroner. Vis meg den investeringen som har en liknende avkastning!»

Potensialet i som ligger i arbeidet med innovative anskaffelser er stort. Derfor ønsker eierne i NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet å videreføre og oppskalere Nasjonalt program for leverandørutvikling og arbeidet med innovative anskaffelser. Målet er at Norge skal bli ledende på å bruke innovasjon for å løse behov i offentlig sektor. Det kan du lese mer om her.

Her kan du se film fra toppmøtet 28.3.2019. Vi takker partnere og eiere for en fin dag, og ser frem til videre samarbeid!

Bård Røstvik fra YETI Snow Technology og Hege Eiklid fra Innocom AS deler erfaringer om hvordan det er å delta for bedrifter i innovative anskaffelser.