Utnytt muligheten til å skape bedre løsninger!

av Iris Straume

Vi må tenke nytt og annerledes skal vi klare å løse fremtidens store utfordringer innen klima og miljø, personalmangel i helsesektoren og etterslepet på vei og infrastruktur. Det var konklusjonen etter LUPs storslagne topplederkonferanse.

Leder i LUP Ingebjørg Harto ønsket velkommen til topplederkonferanse i Næringslivets hus. Over hundre ledere fra næringsliv, offentlig sektor og politikere var til stede.

Formålet med konferansen, som samlet politikere og ledere på tvers av offentlig og privat sektor, var å gi et klarere bilde av utfordringene vi står overfor, og hvordan vi sammen kan jobbe for å utnytte mulighetene som følger med utfordringene.

– Når norske kommuner og andre offentlige myndigheter kjøper varer og tjenester for 740 milliarder kroner i året er det avgjørende at markedet utfordres, og at leverandørene lar seg utfordre til å vise hva det er mulig å få til, oppmuntret leder for LUP Ingebjørg Harto.

– Jeg elsker LUP! ropte en engasjert Ole Erik Almlid til forsamlingen på drøyt 100 personer. Han var ikke alene om det, da flere av talerne erklærte sin kjærlighet i løpet av konferansen.

Næringsminister Jan Christian Vestre sparte heller ikke på kruttet da han delte nyheten om at Regjeringen nå har bevilget 2,5 millioner til LUP for å styrke maritime prosjekter gjennom innovative offentlige anskaffelser.

– Vi vet at offentlige anskaffelser er et utrolig kraftig verktøy, og det er viktig at vi har diskusjonen i dag om at vi trenger de riktige forutsetningene for innovasjon, sa Vestre fra talerstolen.

I tillegg til Vestre deltok statssekretær Gunn-Karin Gjul fra kommunal- og distriktsdepartementet på konferansen og viste blant annet til resultatene av innovasjonspartnerskapet mellom Florø-bedriften Retrams og Haukeland universitetssykehus som illustrerende for hva man kan få til.

Risikoavlastningsmidler til slike innovasjonspartnerskap er sterkt redusert uten at det er kommet noen konkrete signaler fra Regjeringen om hva som kan forventes av statsbudsjettet for 2024. Det ble diskutert av både Håkon Haugli fra Innovasjon Norge og Mari Sundli Tveit fra Forskningsrådet.

Panelsamtale mellom (fra v.) Ole Erik Almlid i NHO, Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet, Håkon Haugli i Innovasjon Norge, Gro Jære i Forsvarsmateriell og stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul.

Hva kan offentlige oppdragsgivere gjøre?

Store og små innkjøpere har mye til felles når det gjelder å få opp graden av innovative anskaffelser.

Det ble blant annet nevnt at det er behov for modig ledelse, kompetansebygging og trygghet og forståelse å tørre og feile.

Betydningen av bevisst kompetansebygging og kulturbygging har vært nøkkelen, og det som har gitt gjennomslag for innovasjon i mange anskaffelser. Det fremhevet både Morten Wolden i Trondheim kommune og Per Bjørn Holm-Varsi i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Gunn Karin Gjul løftet frem modighet som en viktig egenskap hos innovative ledere:

– Det er gamle vaner og lite kompetanse, ikke regelverket som er til hinder for dialog og innovasjon. Konklusjonen er at fremover må vi bli bedre til å utnytte handlingsrommet som ligger i regelverket. Så vær modige, test ut regelverket, så tror jeg at vi får flere fantastiske løsninger fremover, sa hun fra talerstolen.

Leverandørene ønsker forutsigbarhet

Leverandørsiden var representert med sveiseteknologi-selskapet Prodtex, helseleverandøren Retrams og gravemaskingrossisten Nasta.

De tre bedriftene har hatt tett dialog og samarbeid med oppdragsgiver fra start til slutt, en modig og åpen prosjektledelse og ikke minst risikoavlastningsmidler.

Prodtex er godt på vei mot å bli et norsk industrieventyr takket være utviklingskontrakten med Statens Vegvesen og de 15 millionene de fikk fra Innovasjon Norge.

–  Samhandlingen mellom begge sider av bordet er veldig mye lettere med denne type kontrakter. Det at innovasjonskontraktene har hatt fysisk produksjon i enden har vært avgjørende. Her gjør LUP en viktig jobb med å hjelpe offentlige virksomheter med å bruke mulighetsrommet i anskaffelsesregelverket, slo prosjektdirektør i Prodtex Anette Fjeld-Hansen fast.

Leder for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Heikki Holmås var klar i sin tale: skal vi nå regjeringens ambisiøse klimamål på 55 prosent kutt i utslippene innen 2030, så har offentlige byggherrer et særskilt ansvar.

– Vi trenger en tydelig, forutsigbar bestiller som premierer innovasjon, slo Holmås fast.

I tillegg til bildene under, kan du se flere bilder fra konferansen her.

Hyggelig og tidvis litt krass samtale mellom konsernsjef i Avinor Abraham Foss, Næringsminister Jan Christian Vestre, stortingsrepresentant Nicolai Astrup og Isa-Maria Bergman fra finske KEINO.
– Det som ofte underkommuniseres er at innovasjon skaper flere arbeidsplasser, næringsvekst og regional utvikling, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.
Den elektriske gravemaskinen fra Nasta skapte begeistring blant deltakerne. Denne er et resultat av et initiativ LUP, kommunale og statlige utbyggere, Miljødirektoratet og flere miljøorganisasjoner startet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Her står Kristin Weidemann Wieland fra FID (t.v.) og Anne Romsaas fra KS (t.h.)