Storbyer går foran med bilanbud

av Stig Bang-Andersen

LUP-partnerne Oslo, Bergen og Stavanger går sammen om felleserklæring i forkant av utlysing av nye konkurranser om kjøp eller leasing av biler

Bergen kommune har i dag en samlet bilpark som består av ca. 900 kjøretøy i alle klasser og typer, kommer snart til å lyse ut en ny avtale om leasing av biler. Her kommer de til å kreve åpenhet i alle ledd når det blir lyst ut ny konkurranse om kjøp og leasing av biler. Bergen som er partner i Leverandørutviklingsprogrammet har gått sammen med de andre partnerkommunene Stavanger og Oslo om en felleserklæring. Kjernen i kravene er å sørge for at leverandørkjeden er mer gjennomsiktig og åpen helt ned til utvinning av råstoffene.

Det har vært kjent at råstoffene i batterier kan være problematiske sett fra et bærekraft- og menneskerettighetsståsted på grunn av forholdene i gruvene de er hentet fra.

I fremtidige anbud kommer Bergen, Oslo og Stavanger bl.a til å kreve:

  • Åpenhet i leverandørkjeden.
  • Leverandørkjeden overholder nasjonale og internasjonale lover og regler, herunder FNs allmenne menneskerettigheter, FNs barnekonvensjon og konvensjon mot korrupsjon og ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, foreningsfrihet og organisasjonsrett.

Les mer hos Bergen kommune