Spredning av innovasjoner er samfunnsnyttig

av Cecilie Endresen

Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte, i tillegg til at helsepersonell kan jobbe mer effektivt under koronautbruddet. 57 kommuner har nå samlet seg i en felles hasteanskaffelse av allerede utviklede løsninger og benyttet kunnskap fra tidligere innovative anskaffelser på området. Det å kjøpe en innovativ løsning som allerede er pilotert og testet, og gjøre det i en felleanskaffelse med andre virksomheter med likelydende behov, er både samfunnsnyttig og kostnadsbesparende.

Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte, i tillegg til at helsepersonell kan jobbe mer effektivt under koronautbruddet. 57 kommuner har nå samlet seg i en felles hasteanskaffelse av allerede utviklede løsninger og benyttet kunnskap fra tidligere innovative anskaffelser på området. Det å kjøpe en innovativ løsning som allerede er pilotert og testet, og gjøre det i en felleanskaffelse med andre virksomheter med likelydende behov, er både samfunnsnyttig og kostnadsbesparende.

Spredning av innovasjoner – et kinderegg

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har over 150 innovative anskaffelser i sin portefølje. Løsningene som er utviklet i disse innovative anskaffelsene er utviklet på bakgrunn av et behov i det offentlige. Mange offentlige virksomheter har det samme behovet. Når nå 57 kommuner tar tilbudet/oppfordringen fra Velferdsteknologiprogrammet i KS, om å anskaffe medisineringsstøtteløsninger som er utviklet, pilotert og testet i tidligere innovative anskaffelser, er dette et eksempel til etterfølgelse.

Det er ressursbesparende for offentlig sektor, og effektivt for leverandørene som allerede har tatt utviklingskostnader. Og vi ser at det er når innovasjonene spres, at man kan høste gevinster. Bra for næringslivet og bedriftene, bra for det offentlige, og samfunnsøkonomisk.

Hasteanskaffelse – et unntak

Denne hastefellesanskaffelsen er for raskt å kunne avhjelpe i korona-situasjonen.

Elektronisk medisinering gjør det mulig å unngå besøk til tjenestemottakere som normalt mottar fysiske besøk fra personale som deler ut medisiner. Den elektroniske multidose- eller pilledispenseren minner brukeren på å ta medisiner selv og varsler hjemmetjenesten dersom medisinen ikke tas. Teknologien bidrar til at man får utnyttet personalet mer effektivt, og unngår fysiske besøk til bruker der det er mulig.

Juristenes vurdering (se lenke under) av situasjonen med utbruddet av Covid-19 og kommunenes umiddelbare behov for elektroniske medisindispensere, tilsier at det kan gjennomføres en forenklet anskaffelsesprosess med vesentlig reduksjon av tidsbruk.

Se juridisk vurdering om direkteanskaffelser og hasteanskaffelser fra Vaar Advokat AS

 

Erfaring- og kunnskapsdeling som mantra

Uavhengig av den krise-situasjonen vi er i, så er spredning av allerede utviklede og testede innovasjoner «god business».  I de 150 innovative anskaffelsene i Leverandørutviklingsprogrammets portefølje, finnes det mye kunnskap, erfaringer og gode konkurransegrunnlag som kan deles, videreforedles og gjenbrukes. Denne delingskulturen er noe Leverandørutviklingsprogrammet oppfordrer til og hvor vi er behjelpelig med å «koble» aktuelle aktører.  I denne medisineringsstøtteanskaffelsen delte Larvik kommune villig vekk sine erfaringer og dokumenter fra deres ganske nylige med.støtte.anskaffelse på vegne av totalt 29 kommuner.

Konkurransen er publisert

Østre Toten kommune er vertskommune for hasteanskaffelsen av el. med.støtte. Rammeavtalen som etableres skal kunne benyttes av 57 kommuner som følger av kunngjøring, iberegnet Østre Toten kommune. Tilbudsfrist er Torsdag 30. april 2020 kl.23.59. Planlagt oppstart av rammeavtalen er medio/ultimo mai 2020.

Mer informasjon om konkurransen på DOFFIN / Mercell