Ski kommune skal investere for 400 millioner i vann og avløp!

av Ida Laustsen

1. november arrangerer Leverandørutviklingsprogrammet konferanse om innovative anskaffelser på Thon Hotel i Ski. På konferansen vil Ski kommune presentere sine innkjøp, og her er en liten smakebit!

Foto: Ski kommune, 2017

1. november arrangerer Leverandørutviklingsprogrammet konferanse om innovative anskaffelser på Thon Hotel i Ski. På konferansen vil Ski kommune presentere sine innkjøp, og her er en liten smakebit!

Ski kommune gjør anskaffelser for mellom 500-800 millioner i året. I perioden 2017-2020 er planlagte investeringer nær 1,8 milliarder kroner. Det er store summer, og spesielt stor er investeringen innenfor vann og avløpssektoren på hele 400 millioner kroner!

Videre skal Ski kommune styrke bruken av IKT i skolen, og mye av investeringene vil gjøres her. Det snekres og bygges i Ski, og på handlingsplanen i årene fremover står flere nybygg og ferdigstillinger. Blant annet utvidelse og rehabilitering av Hebekk skole, Follo omsorgsboliger og gang- og sykkelvei ved Langhusveien.

Ski kommune og Oppegård kommune skal i 2020 slås sammen til Nordre Follo kommune. Vi får muligens en liten smakebit fra arbeidet med dette, når Ordfører i Ski kommune, Hanne Opdan, ønsker velkommen til konferansen onsdag 1. november.

Konferansen er gratis, og det er fortsatt ledige plasser. Konferansen er relevant for bedrifter som ønsker å selge til det offentlige, og for deg som jobber i kommunen. Det blir arrangert «startprogram» i innovative anskaffelser, og vi ser frem til en dag med påfyll av nyttige verktøy og inspirasjon.