Skal bygge i tre, vi rigget læringsarenaen

av Gørill Horrigmoe

Omsorgsbygg i Oslo skal bygge nye Tåsen sykehjem i tre. Forrige uke rigget Leverandørutviklingsprogrammet workshop der målet var å lære mer om egenskapene og mulighetene med bruk av tre i bygg. – Veldig nyttig og lærerik dag, sier Flemming Idsøe i Omsorgsbygg.

 

Omsorgsbygg i Oslo skal bygge nye Tåsen sykehjem i tre. Forrige uke rigget Leverandørutviklingsprogrammet workshop der målet var å lære mer om egenskapene og mulighetene med bruk av tre i bygg. – Veldig nyttig og lærerik dag, sier Flemming Idsøe i Omsorgsbygg.

Vår jobb i programmet er å fremme innovative anskaffelser basert på dialog og kompetanse. Denne gangen matchet vi treteknisk spisskompetanse med Omsorgsbygg og de fem prekvalifiserte entreprenørene i prosjektet. Hele 40 deltakere var tilstede.

Som «en flue på veggen» var også Asker kommune med for å lære. De skal bygge Gullhella boliger for funksjonshemmede, og da er tre aktuelt materiale. Uten kompetanse nås ikke ambisjonene, viktig å se hvilke muligheter som finnes, om det skal bli vellykket.

Hva fikk omsorgsbygg ut av workshopen?

Det var en kunnskapstørst forsamling. Vi spurte Flemming Idsøe i Omsorgsbygg i ettertid hva de fikk ut av workshopen:

– For vår del er det nytt å møte prekvalifiserte leverandører på denne måten midt i en konkurranse. Vi syntes dagen var veldig nyttig og lærerik, og håper leverandørene også syntes det. Takket være et høyt faglig nivå på innleggene som var spisset mot den konkrete oppgaven som skal løses fikk vi tatt opp en del problemstillinger som leverandørene må klare å løse i prosjektet.

Idsøe forteller at for dem var dette en god måte å vise hva de er opptatt av og legger vekt på i prosjektet. – Det å kunne formidle våre mål, ønsker og håp direkte til leverandørene tror vi er en god måte for å få gode tilbud og besvarelser av oppgaven på, sier han. Det var også veldig nyttig å få tilbakemelding fra leverandørene på momenter ved konkurransen og evalueringen av den som det er viktig at vi ivaretar.

Verdifulle innspill fra leverandørene

Omsorgsbyggs mål er å bli en best mulig bestiller slik at de får best mulig tilbud og sluttresultat, og da er det verdifullt å få innspillene fra leverandørene før del 2 av konkurransen lyses ut.

– Hvilke konkrete momenter har Omsorgsbygg tatt med seg fra workshopen til bruk i konkurransegrunnlaget som de prekvalifiserte i sin tid skal få?

– Vi har fått innspill på hvor lang tid som er nødvendig for å kunne gi gode tilbud, opplyser Idsøe. Vi har også fått innspill på at vi må være tydelige og konkrete i hva vi ber om, og hvilken kompetanse vi bør knytte til oss i evalueringskomiteen. Og ikke minst skal vi prøve å definere omfanget av leveransen i konkurransen så presist som mulig. Dette vil også gjøre det lettere for oss å evaluere riktig.