PILOT-E akselerer utviklingen av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

av Harald Aas

Leverandørprogrammet samlet tidlig 2017 flere offentlige bygge- og anleggsherrer for å legge hodene i bløt; hvordan kunne vi best benytte den samlede innkjøpsmakten for å få fart på tilgjengeligheten av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser? Ett av svarene ble felles krav og forutsigbare signaler til markedet. Et annet var å koble relevante leverandører, utviklingsaktører og offentlige bygge- og anleggsherrer til støtteordningen PILOT-E – som er et samarbeid mellom Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å bidra til «at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.»

I dag ble PILOT-E-støtten endelig offentliggjort, og de prosjektene som har mottatt støtte vil bidra til utviklingen med å få de tunge maskinene over på utslippsfri teknologi. Her mottar blant annet Omsorgsbygg i samarbeid med Nasta og Bellona støtte for å utvikle en hydrogendrevet 30-tonns hjullaster: Videre skal Bellona, Norbetong og Statsbygg samarbeide om elektrifisering av betongbil og betongpumpebil, og Statsbygg . Videre gis det støtte til tyngre lastebiler, betongbiler og andre typer gravemaskiner. Dette vil hele innkjøps-Norge dra nytte av på sikt.

Vi gleder oss til å følge med på utviklingen videre og ikke minst se hvordan utslippene på bygge- og anleggsplasser vil gå drastisk ned når disse løsningene er tilgjengelig i stor skala og innkjøps-Norge kan be om utslippsfri teknologi som realistisk kan leveres.

Gjennom at offentlige virksomheter samarbeider om én felles retning og felles krav, at markedet og leverandørene inviteres med på å finne en god vei for utviklingen gjennom konkrete samarbeidsprosjekter, og ikke minst at relevante virkemidler kobles på, får vi ikke bare til å løfte store utfordringer sammen, men vi bidrar også til at det grønne skiftet går raskere.

 

Foto: Tina Sølvberg/ Nasjonalt program for leverandørutvikling

Sammen er vi grønt dynamitt!