Nye innovasjonspartnerskap 2018 – søknadsfrist 19. april

av Helene Hoggen

Har du en god idé som i samarbeid med næringslivet kan utvikles til et nytt produkt eller tjeneste innen grønne løsninger/grønn samferdsel, helse/velferd eller samfunnssikkerhet?
Husk søknadsfristen 19. april

Jobber du i en norsk kommune eller etat? Er du modig og ambisiøs?

Innovasjon Norge lyser nå ut 35 millioner kroner til nye Innovasjonspartnerskap i 2018. Dette er en god mulighet for deg som jobber i en offentlig virksomhet og ønsker økonomisk støtte så vel som veiledning i prosessen med å utvikle og anskaffe helt nye produkter eller tjenester som bidrar til:

  • grønne løsninger, mobilitet og grønn samferdsel,
  • helse/velferd,
  • samfunnssikkerhet eller smartere forvaltning.

Partnerskapet bør også involvere verdiskapingspotensial for næringslivet i et nasjonalt eller internasjonalt marked.

I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Det er både en juridisk anskaffelsesprosedyre og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet.

De som vinner frem i konkurransen vil foruten økonomisk støtte/risikoavlastning også få hjelp til å rigge en god og trygg prosess, inkludert tilgang på innovasjonskompetanse og anskaffelseskompetanse hos Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi.

Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon: Jorunn.Birgitte.Gjessing-Johnrud@innovasjonnorge.no eller sunniva.fjelde@innovasjonnorge.no

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/innovasjonspartnerskap—skissekonkurranse/