Ny teknologi skal holde fjellovergangene mer åpne

av Cecilie Endresen

Statens vegvesen satser på ny teknologi for å øke forutsigbarheten på sine fjelloverganger.
Prosjektet som omfatter våre 23 høyfjellsoverganger over hele landet har fått navnet Forutsigbart fremkommelige fjelloverganger.

Foto: Statens vegvesen

Inviterer bransjen til dialog

Statens vegvesen ønsker å kartlegge ut hvilken innovasjon som allerede finnes på området, og hva som bransjen forutsetter at de som innkjøper og vegeier må tilrettelegge. Derfor inviterer de nå bransjen til en leverandørkonferanse på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen 13. september. Informasjon om konferansen og påmelding finner du her, og påmeldingsfristen er 9. september.

Dette er første konferanse som gjennomføres. De vil senere invitere til en rekke dialoger.

– Ingen pilot; vi setter full fart

– Vi understreker at dette femårige prosjektet (2022-26) ikke er en pilot, men noe vi setter full fart og fremdrift på. Vi ønsker blant annet å kjøpe inn flere friteksttavler, værstasjoner, forskjellig sensorikk og annet utstyr i årene framover, sier prosjektleder Petter Storødegård i Statens vegvesen.

Dette er utstyr vi allerede bruker i vinterdriften. Vi har gode erfaringer med å bruke ny teknologi til å utføre vårt samfunnsoppdrag på en bedre måte, til beste for samfunnet og trafikantene, og ønsker å fortsette med det. Vi er også interessert i å bruke eksisterende teknologi på nye måter.

Det vi ønsker dialog med bransjen på, for å kunne lage best mulig anbudsrunder fremover, er: Hvordan kan vi høyne oppetiden på våre fjelloverganger i fremtiden?

Vi ønsker idéer til nye tiltak som kan tas i bruk i driftskontrakt, ny kjøretøyteknologi (lavutslipp har vi allerede i bruk, men her er det kjent at teknologien stadig utvikles), kjøretøydata eller annet utstyr som kan gi oss nyttige data om vær- og føreutvikling.

Fjelloverganger på flere fronter

Pågående relaterte Statens vegvesen-prosjekter som Digitale fjelloverganger vil også være representert. Gjennom Forutsigbar framkommelighet-programmet har Statens Vegvesen blant annet designet den nye appen Vegvesen Trafikk.

– Vi har gode erfaringer med å utfordre markedet til å finne løsninger. Vi fortsetter med å bruke vår innkjøpsmakt til omstilling, samtidig som markedet tar utfordringene, sier Storødegård.

Nå ser vi frem til å ta nye steg for innovasjon innenfor vinterdriften, for på en enda bedre måte å utføre samfunnsoppdraget vi er satt til; nemlig å sørge for trygge og forutsigbare fjelloverganger med høyest mulig oppetid.

Vi har tradisjon for å bruke vår rolle som innkjøper til å akselerere utviklingen for å nå målene som er satt for transportsektoren. Nå handler det om forutsigbar framkommelighet og enda tryggere vinterdrift med enda høyere oppetid.

 

Kontaktperson Statens Vegvesen: Petter Storødegård, e-post petter.storodegaard@vegvesen.no, telefon 95034572