Ny metode for grunnforsterkning kan gi halvparten av utslippene

av Iris Straume

En ny metode for grunnforsterkning har vist at det er mulig å halvere utslippene knyttet til sikring av kvikkleire. Nå er løsningen klar til bruk!

KlimaGrunn
Fra venstre: Prosjektleder i Statens Vegvesen Eivind Juvik, prosjektleder i Multiconsult Tonje Eide Helle, fagleder i Bane Nor Elin Anita Walstad, miljørådgiver i Statsbygg Anja Sivertsen, leder for miljøseksjonen i Statsbygg Lars Petter Bingh  og adm. dir. i EBA Heikki Holmås (til høyre). Bakerst: Innovasjonspådriver i LUP Harald Aas og bærekraftsdirektør i Statens vegvesen Gina Yttebygg.

Prosjektet ble presentert for en fullstappet sal av interessenter på Næringslivets hus mandag 5. Juni. Løsningen er et resultat av et innovasjonspartnerskap mellom oppdragsgiverne Statens vegvesen, Statsbygg og Bane Nor, og leverandørene Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials og Argeo.

Se opptaket fra seminaret nederst i saken.

Metoden går ut på å måle bestandigheten i de bindemiddelstabiliserte pelene på et senere stadium, da pelene har rukket å bygge opp en høyere fasthet.

– Dagens testmetoder blir gjort før pelene har stivnet skikkelig, og det medfører at man ofte ender opp med å bruke større mengder bindemidler enn det som er nødvendig, sier prosjektleder i Multiconsult Tonje Eide Helle.

Det er nemlig produksjon av bindemidlene kalk og sement som gir store klimagassutslipp.

– Vi ønsker å få ned det vi tror er overforbruk av bindemidler, og da vil vi som resultat redusere klimagassutslippene og kostnadene knyttet til grunnforsterkning betraktelig, uttaler prosjektleder i Statens vegvesen Eivind Juvik på seminaret.

Tre omfattende tester av metoden er utført på E6 Vestkorridoren, den nye hovedveien som bygges mellom Oslo og Asker. Helle forteller at de ved hjelp av deres metode kom fram til at kvikkleireområdet kan sikres med langt mindre bindemidler, og at det kan gjøres på to måter:

Alternativ én er å bruke færre peler, og det ville redusert klimagassutslippene med 34 prosent, samt kostnadene med 34 prosent. Alternativ to er å bruke mindre bindemidler, og det ville redusert utslippene med 44 prosent, samt kostnadene med 16 prosent.

Gjenstår å se hvordan bransjen velger å ta det i bruk

Juvik forteller at rapporten fra prosjektet vil ligge tilgjengelig om kort tid, og at den kommer til å inneholde all informasjonen man trenger for å bruke metoden. Det er med andre ord ikke et produkt man kan kjøpe, men en metode alle kan ta i bruk. Samtidig er det mulig å hyre inn leverandørkonsortiet til å gi veiledning i bruk av metoden.

Adm. dir. i EBA Heikki Holmås.

Fremover blir det spennende å se hvordan bygg- og anleggsbransjen velger å ta metoden i bruk. Heikki Holmås i Entreprenørforenningen – bygg og anlegg (EBA) var tilstede på seminaret, og kunne ikke se noen umiddelbare motforestillinger til hvorfor ikke dette kan bli den nye bransjestandarden:

– Jeg tenker at det har stort potensiale, både i forhold til å kutte klimagassutslipp – som vil være helt nødvendig; i tillegg har det stort potensiale til å kutte kostnader fordi totalpakken gir oss mye bedre kontroll enn det vi hadde tidligere.

– Får du byggherrene til å etterspørre dette, så er vi på entreprenørsiden helt klare til å ta det i bruk. Fordi vi har selv ambisjoner om å kutte 55 prosent utslipp, men vi klarer ikke dette hvis ikke byggherrene er engasjerte og interesserte, oppfordrer Holmås.