Ny, innovativ byggemetode på vei – og vi er med

av Gørill Horrigmoe

Nå skal vi ut for å lære samtidig som vi skal legge til rette for dialog. Omsorgsbygg skal teste metoden Best Value Procurement (BVP) på bygging av Munkerud barnehage. Denne innovative metoden er ganske ny i Norge.

Nå skal vi ut for å lære samtidig som vi skal legge til rette for dialog. Omsorgsbygg skal teste metoden Best Value Procurement (BVP) på bygging av Munkerud barnehage. Denne innovative metoden er ganske ny i Norge. Startskuddet for prosjekt og dialog gikk på et oppstartsmøte nylig.

Vi må, sammen med Omsorgsbygg, også lære om selve metoden gjennom dialog. Det samme gjelder de leverandørene som er interessert i oppdraget. BVP er en ny metode for å forenkle og forbedre store bygge– og anleggsprosjekter. Å bygge kompetanse er derfor svært viktig nå.

 

Lære og legge til rette

Rent praktisk skal vi legge til rette for ulike dialogaktiviteter i tidligfase av Munkerud–prosjektet. Omsorgsbygg eier prosjektet og viser vei – vi skal lære oss måten å jobbe med den nye metoden. Det er rollefordelingen. Kompetansen er det naturlig å hente fra (Direktoratet for forvaltning og IKT), som nok er miljøet som vet aller mest om BVP–metoden her til lands.

BVP–metoden har et par nøkkelelementer som er helt i tråd med hva leverandørutviklingsprogrammet i årevis har prediket: Dialog med leverandøren(e) og bruk av funksjonsbasert kravspesifikasjon. Vår «smarte metode» går m.a.o. sammen med BVP nærmest som «hånd i hanske».

 

Innkjøp og prosjektstyring

BVP er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som hjelper en oppdragsgiver til å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon. Det er i tillegg en metode for å følge opp den kompetente leverandøren under oppdraget.

På anleggssiden er selskapet Nye Veier i gang med å teste ut metoden. Det første prosjektet er ny E18–strekning. Et vesentlig poeng for Nye Veier er å involvere leverandørene tidlig

BVP-metoden er utviklet ved Arizona State University i USA og er benyttet med stor grad av suksess i over 1700 prosjekter over en 20 års periode. Bare i Nederland er den brukt i over 300 prosjekter.

 

Her kan du lese mer om BVP–metoden.