Norges største database for innovative anskaffelser

av Harald Aas

Etter over 10 år og nærmere 200 innovative anskaffelser lanserer LUP Norges største database for innovative anskaffelser. - Databasen blir nå tilgjengelig for alle på våre nye nettsider, sier Harald Aas som jobber har vært prosjektansvarlig for arbeidet.

Denne uken lanserte LUP sine nye nettsider. Den største nyheten er en database med bekrivelser og dokumentasjon på nærmere 200 innovative anskaffelser. – Ved siden av en mer pedagogisk introduksjon til metoden for innovative anskaffelser er nok databasen den største forskjellen for de 30 000 brukerne av innovativeanskaffelser.no, sier Harald Aas som jobber som innovasjonspådriver i programmet.

Sparer deg for tid og gir trygghet

I databasen kan du både søke i fritekst og sortere etter kategori og prosedyre. Det gjør det med det enklere å finne det du leter etter. Du kan klikke deg videre til de anskaffelsene som dukker opp i søket ditt og der finner du dialognotat, behovsbeskrivelser, konkurransegrunnlag, kontrakter, kontaktinfo og i noen tilfeller også gevinstanalyser. – Dokumentasjonsgraden varierer. De nyere anskaffelsene er bedre dokumentert enn da gamle, men du vil alltid få flere treff og finner du ikke det du leter etter er det bare å klikke på det neste i søket ditt, fortsetter Harald.

Mye av dokumentasjonen du finner kan du gjenbruke i din egen anskaffelse.  Det sparer deg for tid. Våre brukere kopier f. eks oppsett fra dialognotater, gjenbruker formuleringer fra behovsbeskrivelser, bruker samme anskaffelsesprosedyre og konkurransegrunnlag. – Det å se hvordan andre har løst dette tidligere gir prosjektledere og innkjøpere trygghet i anskaffelser der man ikke vet helt hva man er på jakt etter, sier Harald.

Her finner du databasen for innovative anskaffelser

Det ligger også mye læring i en slik database. Dersom du ikke vet hva en ytelse og funksjonsbeskrivelse er kan du se det her, og vi lenker videre til fordypning, veiledning og malverk på anskaffelser.no der DFØ har samlet sin veiledning på området. Det er også mer informasjon og lenker til Innovasjon Norge og Forskningsrådets finansieringsordninger for anskaffelser av innovasjon  Videre vil du finne inspirasjon til hvilke områder du kan bruke innovative anskaffelser på. Er det noe du lurer på kan du jo også ta kontakt med den ansvarlige innovative pådriveren i LUP som bistod i anskaffelsen.

Riktig bruk

Databasen er en gave til alle som skal gjennomføre innovative anskaffelser, men man bør passe litt på og ikke kopiere rått. Spesielt må man sjekke om kriteriene for valgt prosedyre stemmer. En statlig virksomhet kan f. eks ikke uten videre gjenbruke konkurransegrunnlaget fra en kommune. Videre må man sjekke at behovsbeskrivelsen er oppdatert ettersom behov og tilgjengelige løsninger stadig utvikler seg. – En skikkelig korrekturrunde på copy/paste er også lurt, avslutter Harald med.