Norges beste på innovative anskaffelser?

av Ida Laustsen

Partnerne i LUP sitter på en enorm kapasitet og kompetanse om innovative anskaffelser. Nylig var 50 deltakere fra våre 35 partnere samlet for påfyll av kunnskap og deling av erfaringer fra arbeidet med innovative anskaffelser.

Kompetansenettverk gjennom LUP

Partnerprogrammet er et tilbud til ansatte i offentlige virksomheter som er partnere i LUP. I løpet av en serie samlinger, både digitalt og fysisk, bygger vi kompetanse, deler erfaringer og jobber med den strategiske forankringen av mål og metodikk for mer innovasjon i offentlige anskaffelser.

LUP har 35 partnere som jobber med å fremme innovasjon i sine anskaffelser. Er du interessert i å være partner, kontakt Gørill Horrigmoe gorill.horrigmoe@lup.no.

Kategoristyring: hemmer eller fremmer det innovasjon?

Avinor anskaffer for store verdier, mellom 7-10 milliarder kroner årlig. Yvonne Rydningen, Innkjøpsdirektør i Avinor holdt innlegg om hvordan de jobber med kategoristyring og stilte spørsmålet: Hemmer eller fremmer det innovasjon?

Rydningen konkluderte med at kategoristyring er en god grunnmur for å legge til rette for innovasjon, det gjør at man kan ha kunnskap og oversikt over leverandørmarkedet, som igjen fører til at man kan gjøre gode innkjøp. Kjenner man markedet er det enklere å utfordre på å utvikle nye og bedre løsninger. Men kategoristyring kan gjøre at man bygger opp siloer, så det er viktig å være obs på det.

Yvonne Rydningen, innkjøpsdirektør i Avinor.

Statens vegvesen om forutsigbare framkommelige fjelloverganger

Statens vegvesen delte erfaringer fra prosjektet forutsigbart fremkommelige fjelloverganger. Statens Vegvesen har ansvar for 24 ulike fjelloverganger, og ønsker å gi så god informasjon til trafikantene så tidlig som mulig slik at de kan planlegge reisa si. Statens vegvesen fortalte om prosjektet, erfaringer fra innovasjonsarena, dialog med markedet og veien videre i prosjektet.

Videre delte de erfaringer om arbeidet med å redusere CO2 utslippene fra asfalt. Hvert år legges det 7 millioner tonn asfalt, og hvert tonn slipper ut ca 60 kg Co2. Siden 2017 har Statens vegvesen hatt mål om å redusere utslippene, og de har jobbet i tett samarbeid med leverandørene, bransjen og entreprenørene.

Petter Storødegård i Statens vegvesen

Finn finansiering 2024

LUP har publisert en oversikt på våre nettsider over aktuelle finansieringsordninger for innovative anskaffeser for offentlige virksomheter og for leverandører. Vår Innovasjonspådriver Harald Aas gikk gjennom hvilke finansieringsmuligheter som finnes for 2024. Se her for offentlige virksomheter og her for leverandører.

Erfaringer fra innovasjonspartnerskapet NAV Human – ungt utenforskap

Ungt utenforskap er en enorm samfunnsutfordring. Det er komplekse og sammensatte årsaker til at ungdom faller utenfor arbeidslivet og skoleløp. Felles for disse ungdommene, er at de befinner seg i en utsatt situasjon som fort kan skalere i en negativ retning. I dette innovasjonspartnerskapet ønsker NAV å utfordre markedet til å utforske gruppeoppfølging videre. Målet er en mer effektiv oppfølging. Prosjektleder Astrid Gjeraker delte erfaringer fra prosessen. Les mer om prosjektet her.

Mesta om utslippsfrie byggeplasser på Svartavatnet 

Gunnhild Gjeraker, anleggsleder i Mesta delte leverandørperspektivet og erfaringer fra å levere utslippsfrie løsninger på Svartavatnet. Svartavatnet er et anlegg 800 meter over havet og langt til fjells. Mesta er først ute med innovative løsninger høyt til fjells. En elektrisk betongbil kjører opp til 800 meters høyde med lavkarbonbetong. Les mer om Mesta sitt arbeid her.

Deling av kompetanse og erfaringer er sentralt når partnerne i LUP møtes.

Oppsummert:

Erfaringsutveksling, egenarbeid, eksempler og dyktige mennesker samlet gir skikkelig energi og og fokus på å få til flere innovative anskaffelser blant partnerne i LUP.

Kontakt oss eller se videoen under for å høre mer om hva man kan få som partner i LUP.