Nisjemulighet innen utslippsfrie byggeplasser

av Harald Aas

Å introdusere mobile batteripakker eller andre løsninger for å løse effektutfordringene på byggeplass fremstår som en nisjemulighet ingen har grepet ennå. Sitter du på løsningen inviteres du til dialog om hvordan dette kan realiseres? Da vil vi diskutere muligheter med deg den 27. august!

I dialog med en del entreprenører får tilbakemelding om at de kvier seg for å investere i disse maskinene fordi de frykter at det ikke vil være nok strøm tilgjengelig på byggeplass, og at de følgelig ikke får brukt maskinene. Ifølge Hafslund er det nok strøm tilgjengelig i Oslo, men det kan være utfordringer med effekttopper ved samtidig lading. Ved å introdusere en mobil batteripakke eller andre løsninger på byggeplass løser man effektutfordringen, samtidig som man eliminerer entreprenørenes frykt for manglende strøm.

Byggherrer og entreprenører ønsker seg en slik løsning, men hverken byggherren eller entreprenøren ønsker å eie et slikt anlegg selv. Vi mener det bør være energiselskapet (strømleverandøren) eller tilbyder av provstrømsanlegget (utleieselskap) som bør eie en slik infrastruktur.

For å få nyttiggjort de gode og innovative løsningene som både er og raskt vil komme, mener vi at det er smart å ta tak i denne utfordringen – som også fremstår som en uutnyttet nisjemulighet – først som sist. Sammen med Zero, Bellona og Omsorgsbygg, inviterer Nasjonalt program for leverandørutvikling derfor til dialog med markedet for vise frem forretningsmuligheten i håp om at markedet ser potensialet og ønsker å tilby en slik løsning.

Innovasjon Norge og Enova er også interessert i å finne de gode løsningene sammen med offentlige byggherrer og relevante leverandører og vil stille på dialogen. Endelig agenda deles noe nærmere møtet til de påmeldte.

Sitter du på gode ideer eller deler av løsningen?

Da ønsker vi å ha deg med på dialogmøtet og få dine innspill – meld deg på!

Tid:                  mandag 27. august – kl. 8:30-12:00

Sted:                Omsorgsbygg Oslo KF i Sommerrogata 1

Påmelding:       https://event.nho.no/skjema/?event=10256