Ni tiltak skal få fart på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

av Harald Aas

Anbud365 har plukket opp programmets innspill til den planlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, og gjengir de ni forslagene i denne artikkelen.

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt om innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling har sammen med en rekke andre organisasjoner fremmet sine forslag for hva som bør med i meldingen. Se alle innspillene her

Anbud365 har plukket opp programmets innspill til den planlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, og gjengir de ni forslagene i denne artikkelen.

Les hele artikkelen

Per Harbø leder Nasjonalt program for leverandørutvikling og en av forfatterne bak innspillet fra programmet. Foto: NHO