Har alle Norges fylker på kundelisten

av Iris Straume

Nå skal alle fylkeskommunene i Norge bruke HMSREG for byggherre-HMS og seriøsitet. Det markerer en milepel for det lille selskapet som utviklet løsningen nettopp gjennom en innovativ anskaffelse for noen år tilbake.

HMSREG
Fra venstre: Daglig leder i Vigo IKS Hilde Benno Vaage og daglig leder i HMSREG Eivind Bakke markerer kontraktsinngåelsen. Foto: Vigo IKS

Det interkommunale selskapet Vigo IKS har inngått avtalen på vegne av alle fylkeskommunene i Norge, og planen er at alle fylkeskommunene skal ha HMSREG i bruk i løpet av 2024.

Fakta: HMSREG er et skybasert system for forebyggende og effektiv oppfølging av HMS-arbeid, seriøsitet og miljøpåvirkning i bygg- og anleggsbransjen.

Dette er ikke bare en suksesshistorie for HMSREG, som startet med én kunde (Oslo kommune) i 2016 til fylkesmonopol syv år senere. Det er også en suksesshistorie for alle kommuner, og snart også fylkeskommuner, som skjerper seriøsiteten og motvirker arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på sine bygg- og anleggsplasser.

-Dette er en stor og viktig avtale for oss, og vi er veldig stolte av at vi nå skal få levere våre tjenester til alle fylkeskommunene, sier Eivind Bakke, daglig leder i HMSREG AS i en artikkel publisert på Vigo IKS sine nettsider.

Det startet som en innovativ anskaffelse

Det var Oslo kommune som først annonserte behovet for bedre kontroll og seriøsitet på sine bygg- og anleggsplasser. I 2015 inviterte til dialogkonferanse og presenterte behovet for flere IKT-bedrifter. HMSREG hadde det beste tilbudet, og i tett samarbeid med Oslo kommune utviklet de det som nå heter HMSREG.

– Når vi begynte med HMSREG, så begynte det å bli åpent hva som skjer på byggeplassene. Leverandørene så det, vi så det og leverandørene tok selv ansvar for å rette avvik i en veldig stor grad. Som dere ser sank avviksprosenten på våre byggeplasser fra 35 prosent til under 3 prosent i løpet av ett års tid etter innføringen, så det skapte fantastiske resultater, forteller direktør for konserninnkjøp i Oslo kommune Gunnar Wedde i et webinar arrangert av LUP.

HMSREG
Fra venstre: Daglig leder i HMSREG Eivind Bakke og innkjøpssjef i utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune Gunnar Wedde.

Ser frem til samarbeidet

Åtte år etter den innovative anskaffelsen med Oslo kommune kan HMSREG stolt skilte med at de har monopol på fylkeskommunene i Norge. Det er ingen liten bragd for en bedrift som teller 16 ansatte.

-Gjennom kontrakten med HMSREG får fylkeskommunene nå et utprøvd verktøy, med nye funksjonaliteter, til å følge opp sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), ytre miljø (YM) og seriøsitet på sine byggeplasser, forteller Bakke i artikkelen på Vigo IKS. -Vi ser fram til arbeidet med å etablere løsningen i samarbeid med Vigo IKS og fylkeskommunene.

Fylkeskommunene går nå inn i en arbeidsintensiv implementeringsprosess for å få løsningen på plass i løpet av kort tid.

-Vi gleder oss til å starte implementeringsfasen sammen med HMSREG. Det vil helt sikkert bli en krevende, men også spennende, prosess, der målet er at alle fylkeskommuner har tatt i bruk HMSREG som et viktig verktøy i 2024, kommenterer daglig leder i Vigo IKS Hilde Benno Vaage.