Årets første samling i LUP Partnernettverk

av Bjørnar Grønhaug

Gjennom LUP Partnernettverk tilbyr vi samlinger og webinarer, der vi løfter felles utfordringer innenfor relevante fagområder. På den måten hjelper vi partnerne våre med å lære av hverandre, slik at de får utnyttet egen kapasitet og får mest mulig treffsikre anskaffelser. Nye partnere blir invitert til egne samlinger for innføring i grunnleggende arbeid med innovative anskaffelser.

Innovasjonspådrivere på scenen

Blant deltakerne på årets første samling i LUP Partnernettverk var det både helt nye partnervirksomheter og nyansatte i virksomheter som har vært partnere lenge. Formålet med samlingen var å gi en innføring i hva innovative anskaffelser er og inspirere til å komme i gang med egne innovative anskaffelser.

Forsvarsmateriell er blant våre nye partnere i 2023 og stilte med 20 deltakere fra forskjellige områder av virksomheten. Caroline Hop jobber som rådgiver på innovasjon i forsvarsmateriell og har vært en intern pådriver for at flest mulig fra virksomheten skulle delta på partnersamlingen.

– Jeg sitter med veldig mange ulike folk, både forskere og rådgivere på Forsvarets forskningsinstitutt, vi jobber opp mot industrien og er ute med brukerne. Etter å ha vært innom LUP-programmet så jeg at her er det flere som burde være påkoblet og tok rollen som pådriver internt, forteller Caroline Hop.

Ved å få med mange fra egen virksomhet på partnersamlingen ønsker Caroline og bidra til at det bygges en sterk og god innovasjonskultur blant kollegene hennes.

Mange deltakere fra Forsvarsmateriell
Forsvarsmateriell deltok på samlingen med 15 personer fra forskjellige deler av virksomheten.

Hvordan bygge en kultur for innovative anskaffelser?

Kolbjørn Nordvik fra Inventas dro deltakerne gjennom et innledende foredrag om hvordan organisasjonskultur påvirker oss i arbeidet vårt og hvordan en kan jobbe aktivt med å endre eller skape den kulturen som trengs for å få resultatene en ønsker.

Nordvik forklarte definisjonen på hva en kultur er med «måten ting gjøres på her». Denne definisjonen kjenner nok mange igjen, gjerne med en følelse av at her skal ingenting endres.

– Men å tenke innovativt er en forutsetning for å finne nye og bedre løsninger. Fortsetter vi å gjøre ting som før får vi ingen nye løsninger. Derfor er det så viktig å jobbe bevisst og aktivt med virksomhetens kultur for å møte sine behov på, sa Kolbjørn Nordvik i sitt innledende foredrag for dagen.

Partnere delere konkrete eksempler

Carl Henriksen fra Lillestrøm kommune fortalte om hvordan de har rigget innkjøpsavdelingen for det han kaller «hverdagsinnovasjon», ved å opprette en egen gruppe som jobber med forenkling og forbedring og kontinuerlig vurderer og forbereder prosjekter til å gjennomføres som innovative anskaffelser. Gjennom dette har kommunen oppnådd veldig gode resultater, med mange små og store innovasjoner på kort tid.

Du kan lese mer om hvordan Lillestrøm kommune har organisert seg HER.

Christoffer Venås fra Oslobygg fortalte om hvordan de har jobbet med en innovativ anskaffelse av nye fallunderlag for Oslo kommune og Bergen kommune. Anskaffelsen er komplisert fordi den har en iboende konflikt i seg, mellom miljøhensyn og universell utforming. Kort oppsummert er det en konflikt mellom forurensningsloven og forskrift om lekeplasser. Miljøvennlige underlag gir dårlig universell utforming, mens universell utforming gjerne baserer seg på lite miljøvennlige underlag. Så hvordan skal de gå frem for å løse dette?

Svaret ble en førkommersiell anskaffelse, som involverer markedsdialog og konkurranse, der leverandører utvikler løsningsforslag. Forskningsrådet støtter de mest lovende forslagene, og kommunen vurderer etterpå om de vil anskaffe løsningen. Dette tillater bedre løsningsutvikling og gir leverandørene en sjanse til å kommersialisere produktene sine, mens Oslobygg beholder fleksibiliteten til ikke å forplikte seg til kjøp om løsningen ikke møter kravene eller blir for dyr. Begge parter oppnår gevinster gjennom økt kunnskap og nye produkter i markedet.

– Bruk tid og ressurser. Det betaler seg tilbake. Våg deg ut på det. For å løse utfordringene for fremtiden må vi ut i markedsdialogen og vi kan like gjerne gjøre det ordentlig og grundig med en gang, oppsummerte Christoffer Venås sitt innlegg.

Christoffer Venås fra Oslobygg
Christoffer Venås fra Oslobygg fortalte om hvordan de gikk frem for å løse et konfliktfylt behov.

Erfaringsdeling er verdifullt

– Å høre erfaringer fra andre og hvordan de har jobbet i prosessene fra start til slutt har vært veldig nyttig. Jeg har mye å lære i dette og har ikke like mye erfaringer som de andre å bygge på her, men det har fortsatt vært veldig nyttig, forteller Rikke Bugge fra Bærum kommune, når dagen er over.

Caroline Hop fra Forsvarmateriell er også svært fornøyd med dagen.

– Jeg føler faktisk at jeg har lært noe nytt, og så har jeg blitt kjent med flere i min organisasjon, forteller Karoline Hoop.

– Spesielt det med hverdagsinnovasjon, at ikke alt er så svært eller svart-hvitt, er noe jeg vil ta med meg videre. Få det inn under ryggraden. Og da er vi inne på dette med kultur. Om vi kan jobbe med det tror jeg vi kommer noen steg på veien.

En viktig del av samlingene i LUP Partnernettverk er erfaringsdeling mellom deltakerne

Presentasjonene fra dagen kan du se her:

Master samling 3P 2024

Er du partner og ikke har kommet i gang med partnerportalen enda finner du innlogging HER