LUP ønsker Lyse velkommen inn i partnerskapet

av Stig Bang-Andersen

Siste tilskudd av partnere i Leverandørutviklingsprogrammet, og første kommunalt eide industrikonsern, er Lyse.

LUP-leder Ingebjørg Harto sammen med Cato Erikstad Gundersen fra Lyse  (Foto: Ole Kristian Harestad)

Lyse er Norges tredje største vannkraftprodusent og landets tredje største telekomoperatør. Konsernet er eid av 14 kommuner sør i Rogaland, inkludert Stavanger, som eier 45,7 prosent. Som en stor regional aktør i vest ønsker konsernet å jobbe enda tettere med leverandørindustrien framover.

Avdeling for konsernanskaffelser i Lyse arbeider etter en kategoribasert tilnærming tilpasset leverandørmarkedet, hvor Lyse stiller krav til profesjonell utførelse og høy kompetanse. Konsernanskaffelser har som mål å være blant de ledende i regionen innenfor anskaffelser. Målet er å bygge et sterkt og framtidsrettet faglig miljø.

– Vår misjon er å skape verdi i alle ledd gjennom samarbeid, sier Cato Erikstad Gundersen som er direktør for anskaffelser (CPO) i konsernet.

Områdene som er viktige for en profesjonell anskaffelsesfunksjon er innovasjon, bærekraft, verdiskaping og god gjennomføring av konkurranser. Vi ønsker å oppnå større effekter mellom Lyse og våre leverandører, og forutsetningen for å lykkes med dette er økt innsikt i markedet og å forstå leverandørenes perspektiv.

For LUP betyr det mye å ha med å ha en viktig regional aktør som Lyse som partner.  Det betyr mye for det regionale innovasjonsøkosystemet. Det viktigste for programmet blir nå å bistå med å realisere målene de har satt seg knyttet til innovasjon, samfunnsansvar og bærekraft.

– Leverandørutvikling er å utvikle både kunde og leverandør.​Innkjøpsavdelingen kan bidra til å utvikle leverandørene og vice versa, sier leder i LUP, Ingebjørg Harto.

– Det er store samfunnsutfordringer vi står ovenfor, og det er et stort behov for innovasjon for å løse disse. Som første kommunalt eide industrikonsernsom blir med i LUP, gleder vi oss til å jobbe sammen med Lyse og bidra til økt kompetansebygging, økt samspill, økt markedsorientering og innovasjonsevne.

Som en stor utviklingsaktør i regionen får Lyse nå tilgang til et strategisk virkemiddel for regional samfunns- og næringsutvikling med mål om å jobbe sammen i et bredt nasjonalt innovasjonsmiljø.