LUP arrangerer topplederkonferanse

av Bjørnar Grønhaug

740 milliarder i offentlige innkjøp gir et stort potensiale for nye og bedre løsninger. Med mer ekstremvær, økende demografiske utfordringer og endringer i verden rundt oss endres utfordringsbildet kontinuerlig. Hvilke muligheter finnes, og hvordan kan vi utnytte offentlige behov til å drive frem nye og bedre løsninger? Dette skal 25 av Norges dyktigste toppledere drøfte på scenen i Næringslivets hus 27. september.

Konferansen avsluttes med at sentrale politikere svarer opp utfordringene som er kommet fra både innkjøpere og leverandører på hvordan vi skal møte fremtidens behov.

 

LUP sørger for at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer. På LUP Topplederkonferanse 2023 fokuserer vi på mulighetsrommene innen helse, infrastruktur, samhandling og hvilke styringsmekanismer som kan gi resultatene vi trenger.

Er ny teknologi løsningen?

Under Arendalsuka var det over 700 arrangementer som dreide seg om helse. Det sier litt om hvor viktig dette området er og hvor mange som jobber aktivt for å finne nye og bedre løsninger innen sektoren. På LUP Topplederkonferanse 2023 går vi grundig inn i dette og ser nærmere på hvordan innovative anskaffelser bidrar til personellbesparende teknologi og frembringer de løsningene kommunesektoren trenger.

Mer vei og miljø med strammere budsjetter

I 2021 ble det lansert en rapport som anslo etterslepet på vedlikehold av norske veier til 3200 milliarder. Nå i 2023 har ekstremværet Hans og påfølgende runder med styrtregn og flom flere steder i landet rasert både bruer, veier og annen infrastruktur, og med det gjort det tydelig at vi er nødt til å ha bedre løsninger på flere områder.

Gjennom en innovativ anskaffelse med Statens Vegvesen har selskapet Prodtex utviklet revolusjonerende teknologi for bruprosjekter, som kan gi besparelser på over 1 milliard og  redusere CO2-utslippene med 50-90 prosent – samtidig som arbeidet går mer effektivt. På konferansen vil vi undersøke hvilke grep som må gjøres for å få til flere slike suksesshistorier.

Små innkjøpere, store behov

I Norge består 126 av 356 kommuner av en befolkning på under 3000 personer. Disse kommunene skal gi det samme tilbudet til sine innbyggere som Oslo, Bergen og Trondheim, men trenger ofte andre og mer tilpassede løsninger enn de store byene. Samtidig er de ikke særlig attraktive for leverandørmarkedet, fordi de er så små. Men ved å samarbeide om innovative anskaffelser får små- og mellomstore kommuner løsninger tilpasset deres behov, samtidig som de gjør seg selv attraktive for leverandørmarkedet. Et eksempel er hvordan 23 kommuner på Østlandet har gått sammen om å finne nye løsninger for slambehandling. Hvordan kommunene kan samhandle mer gjennom felles anskaffelsesprosesser er tema for flere av innleggene og samtalene på LUP Topplederkonferanse 2023.

Fremtidens løsninger må utvikles i dag

For at vi skal møte fremtidens utfordringer er det nødvendig å ta grep i dag. Derfor har vi invitert Norges fremste toppledere, fageksperter og politikere for å diskutere hvilke mulighetsrom finnes i dag og hvilke ambisjoner, strategier og styringsmekanismer som er nødvendig for å håndtere et utfordringsbilde som er i konstant utvikling.

Vi ser frem til en konstruktiv konferanse med fokus på hvordan det offentlige kan bruke sitt innkjøpsansvar til å utnytte dagens og fremtidens muligheter, i samarbeid med det private og lokale næringslivet over hele landet.

Du kan se fullt program for konferansen her.

Påmelding skjer etter personlig invitasjon pr mail.