LUP topplederkonferanse 2023

Målet med LUP Topplederkonferanse er å øke kjennskap til mulighetsrommet for innovasjon på tvers av offentlige og private aktører. Vi vil også bevisstgjøre beslutningstakere og ledere om betydningen av et strategisk fokus på anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsvekst. Vi har et tettpakket program, men det vil bli gode muligheter til å dele dine erfaringer med andre deltakere både under og etter konferansen.

Endringer i programmet kan forekomme og oppdateres fortløpende. Omtale av innlederne finner du nederst på siden.

Konferansen er gratis. Påmelding skjer gjennom personlig invitasjon på mail.

Om innlederne

Jan Christian Vestre – Næringsminister  

Jan Christian Vestre er næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Vestre er kjent for sitt engasjement i både næringslivet og samfunnet for øvrig. Jan Christian Vestre er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Med sin bakgrunn innen både næringsliv og politikk har Jan Christian Vestre markert seg som en viktig aktør i norsk samfunnsliv, med en betydelig kompetanse innenfor næringsutvikling og offentlig styring. 

Håkon Haugli – Innovasjon Norge  

Håkon Haugli er administrerende direktør i Innovasjon Norge. Haugli er en erfaren og allsidig leder med bakgrunn fra næringsliv, politikk og organisasjonsliv. Han er utdannet jurist og tidligere politiker (Ap). Haugli har ledet Abelia fra 2014 til 2019. Tidligere har han hatt lederstillinger i forsikringsselskapet Gjensidige og jobbet i ISCO Group og McKinsey.  

Ole Erik Almlid – NHO  

Ole Erik Almlid er administrerende direktør i NHO og har jobbet i NHO siden 2013, først som direktør med ansvar for kommunikasjon og regioner, og fra 2015 som viseadministrerende direktør med ansvaret for næringspolitikken i NHO. Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen og har studier innenfor statsvitenskap. 

Mari Sundli Tveit – NFR  

Mari Sundli Tveit er direktør for Norges forskingsråd. Hun var den første kvinnelige og yngste rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i perioden 2013–2019. Tveit var leder av Universitets- og høgskolerådet (UHR) i perioden 2017–2019. Sundli Tveit er professor i landskapsarkitektur og sitter også i styret for Global Research Council og Science Europe.  

Gunn Marit Helgesen – KS 

Gunn Marit Helgesen er styreleder i KS. Siden desember 2013 har hun vært medlem av Executive Bureau (hovedstyre) i den europeiske paraplyorganisasjonen Council of European Municipalities and Regions (CEMR). I 2022 ble hun valgt som president i organisasjonen etter å ha vært co-president (nestleder) siden 2016. Videre er hun medlem av Executive Bureau og World Council i den verdensomspennende kommuneorganisasjonen United Cities and Local Governments (UCLG). Hun er utdannet kjemiingeniør og har vært senioringeniør i Statoil og Norsk Hydro. 

Ingebjørg Harto – LUP  

Ingebjørg Harto er daglig leder i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Harto var sjef ved NHOs Brüssel-kontor fra 2017 til 2022. Hun er utdannet jurist og har i tillegg utdanning fra Forsvarets høyskole. Hennes spesiale er næringsjuss og politikk. Harto har vært leder i NHO-systemet i mange år og er opptatt av å styrke forholdet mellom offentlige virksomheter og næringslivet. Hun jobber for at anskaffelser (innovative anskaffelser spesielt) skal benyttes som et strategisk verktøy for å for å skape næringsutvikling som møter behovene i offentlige virksomheter. 

Anne-Kari Bratten – Spekter  

Anne-Kari Bratten er direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun har tidligere vært viseadministrerende direktør (fra 2008 til 2013). Hun er en profilert leder som startet karrieren som konsulent, først ved Radiumhospitalet (1987-1989). Bratten har vært organisasjonsdirektør i Jernbaneverket, personal- og organisasjonssjef i NSB og personalkonsulent i Oppegård kommune og ved Radiumhospitalet. 

Ingrid S.Ross – Kreftforeningen  

Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i Kreftforeningen. Før hun ble generalsekretær hadde hun jobbet seks år i Kreftforeningen, sist som avdelingssjef for kommunikasjons- og samfunnsavdelingen. Hun har tidligere jobbet i Hørselshemmedes landsforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Gunn Karin Gjul – KDD  

Gunn Karin Gjul (AP) er statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, med ansvar for digitalisering og elektronisk kommunikasjon. Gjul har hovedansvar for digitaliseringen i offentlig sektor, for statsforvaltningen, og arbeidsgiveransvaret i staten. Før hun ble utnevnt til statssekretær var Gjul leder for samfunnspolitisk avdeling i Fagforbundet. Gjul er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.  

Ann Helen Moum – Kristiansand kommune  

Ann-Helen Moum er digitaliseringssjef i Kristiansand kommune. Hun er blant annet på listen over de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv og har 20 års erfaring med ledelse, samhandling og kommunikasjon. Hennes bakgrunn er i hovedsak fra finansbransjen og offentlig sektor, men også alle bransjer innen kommunikasjons -og presentasjonsteknikk.  Moum er utdannet siviløkonom i Universitetet i Agder. Hun er styremedlem i Digin, nettverksleder i Digi Agder og medlem i Digitaliseringsutvalget. 

Pia Gjellerup – CO-PI Danmark 

Pia Gjellerup er direktør i CO-PI, Center for Offentlig-Privat Innovation i Danmark. CO-PI er et nasjonalt senter, som jobber for økt innovasjon i offentlige sektor og i den forbindelse samarbeid om innovasjon med private aktører. LUP og CO-PI kan ansees som søsterorganisasjoner. Gjellerup er utdannet jurist og har en lang politisk karriere og var den første kvinnelige finansminister i Danmark. Hun har også vært justisminister og næringsminister. Gjellerup har jobbet med utviklingen av offentlige sektor fra mange vinkler – politisk, administrativt, faglig – og med utgangspunkt i både offentlig og privat sektors interesser.  

Gro Jære – FMA  

Gro Jære er direktør i Forsvarsmateriell. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Sykehuspartner helseforetak og direktør virksomhetsoppfølging i Sykehuspartner. Jære har hatt flere roller i Avinor, bl.a. avdelingssjef driftsplan, avdelingssjef strategi og teknologi samt senior prosjektleder teknologi og organisasjonsutvikling. Jære er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen teknisk kybernetikk og har lederutdanning fra Handelshøyskolen BI og NTNU. Hun har bred erfaring innen ledelse og teknologi.

Finn Aasmund Hobbesland – Nye Veier  

Finn Aasmund Hobbesland er direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier AS. Hobbesland var tidligere leder for by og samfunnsenheten i Kristiansand kommune. Han har tidligere innehatt stillinger som bl.a. administrerende direktør for Agder OPS, viseadministrerende direktør Asplan Viak, administrerende direktør Asplan Viak Sør, samt ledet eller deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale infrastrukturprosjekter.  Finn Aasmund Hobbesland er sivilingeniør fra NTNU med mastergrad i infrastruktur, by- og regionalplanlegging.  

Isa-Maria Bergman – Keino Finland  

Isa-Maria Bergman er direktør for sirkulær økonomi og bærekraftige anskaffelser i Motiva. Bergman er også koordinator for det finske nettverksbaserte kompetansesenteret for bærekraftige og innovative offentlige anskaffelser, KEINO.  Bergman har 20 års erfaring med å fremme bærekraftig produksjon og forbruk, spesielt gjennom offentlige anskaffelser. I Motiva har hun hatt flere ulike roller, bl.a. direktør sirkulær økonomi og bærekraftige anskaffelser, teamleder, enhetsleder og seniorrådgiver. 

Heikki Holmås – EBA  

Heikki Holmås er administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA). Bygge- og anleggsnæringen er en av Norges største verdiskapere og sysselsetter mange tusen samfunnsbyggere. Holmås har tidligere jobbet som Chief Sustainability Officer i Multiconsult og har bred erfaring fra politikken som både stortingsrepresentant i 16 år og som utviklingsminister i Stoltenberg II-regjeringen. Heikki Holmås har sosialøkonomi grunnfag fra Universitetet i Oslo og påbygging med siviløkonom-studium fra Norges handelshøyskole.  

Ove Myrvold – Statens Vegvesen  

Ove Myrvold er direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen siden 2021. Han har siden 1998 hatt en rekke direktørstillinger i både private og offentlige selskaper, blant annet fem år som direktør for virksomhetsstyring og økonomi i Bærum kommune.

Anette Fjeld-Hansen

Anette Fjeld-Hansen er prosjektdirektør i Prodtex, og kommer for å presentere sunnmørsbedriften som gjennom et innovasjonssamarbeid med Statens vegvesen utviklet automatisert lasersveising for brubygging. Prodtex har også utviklet nye kjøretøysperrer til nytt regjeringskvartal gjennom et innovasjonspartnerskap med Statsbygg. Som følge av disse prosjektene, har Prodtex firedoblet antall ansatte på få år, og har nylig inngått kontakt med et stort internasjonalt hydrogenselskap.

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Harald Vaagaasar Nikolaisen er administrerende direktør i Statsbygg siden 2013. Han har styreverv i Grønn Byggallianse, Helse Sør-Øst RHF, Skift, Baneservice og er styreleder i Nye veier. Før stillingen i Statsbygg jobbet Nikolaisen i Jernbaneverket i 17 år, hvorav fire av dem var som utbyggingsdirektør. Nikolaisen er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU, og har en mastergrad i prosjekt- og virksomhetsledelse fra BI.

Nikolai Astrup – Stortingsrepresentant  

Nikolai Astrup har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo (Høyre) siden 2009. I Erna Solbergs regjering hadde han tre statsrådposter. Astrup var utviklingsminister fra 2018 til 2019 deretter fikk han rollen som Norges første digitaliseringsminister fra 2019 til 2020.  Fra 2020 til 2021 var han kommunal- og moderniseringsminister. Han var tidligere leder i Høyres EU-utvalg og var i perioden 2012–2013 nestleder i Europabevegelsen i Norge. 

Andreas Stensvold – Sykehuset Østfold  

Andreas Stensvold er avdelingssjef for kreftavdelingen ved Sykehuset i Østfold. Frem til 2015 jobbet han ved Oslo universitetssykehus. Stensvold har ledet onkologisk forening (kreftlegenes forening) i flere år. Han har også jobbet innen indremedisin i Telemark og ved Radiumhospitalet i Oslo. Han er kjent som en tydelig stemme for pasientene i den offentlige helsedebatten, og var en av pådriverne for å få på plass pakkeforløpene for kreft i 2014. Stensvold er utdannet lege fra Tyskland og i Sverige. Han tok sin doktorgrad innen uroonkologi i 2012, og er for tiden leder av Norsk Urologisk Cancer Gruppe.  

Stein Asle Øvrebotn – Retrams  

Stein Asle Øvrebotn er daglig leder og prosjektleder i Retrams. Retrams har funnet en løsning som heter Retrams Mobile Re-use Skanner. En løsning som gir full kontroll over tidslinjen til kirurgisk utstyret og hvor det befinner seg til enhver tid. Øvrebotn har over 25 års erfaring innen ledelse av forskjellig type industri. Han er gründer av Retrams AS og Safe Storage AS som begge utvikler og leverer SmarteR digital teknologi og kompetanse innen lager og logistikkløsninger. Øvrebotn er idehaver og produktutvikler av forskjellige innovative produkter og prosjektleder av flere forskning og utviklingsprosjekt i samarbeid med bla. Innovasjon Norge, Skattefunn og andre pilotkunder. 

Sjur Wethal Helljesen – Nasta  

Sjur Wethal Helljesen er seniorrådgiver for klima- og kundeløsninger i Nasta, og har ledet mye av Nastas elektriske satsning. Han har vært ansatt hos Nasta siden 2008 og fungerer som en brubygger mellom byggherrer og entreprenører som vil gå veien mot utslippsfrie byggeplasser. Nasta var først ute i Norge med å bygge og selge elektriske gravemaskiner til bygge- og anleggsplasser i 2017. I 2019 leverte de gravemaskiner til Norges aller første utslippsfrie byggeplass. 

Morten Wolden – Trondheim kommune  

Morten Wolden er kommunedirektør i Trondheim kommune. Fra 2009 var han kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim og ble siden rådmann i Orkdal kommune. Wolden er leder av strategisk råd for forskning og innovasjon i KS og en av initiativtakerne til Bærekraftsnettverket. Wolden er en ettertraktet foredragsholder, innehar flere styreverv og blitt oppnevnt til å delta i flere offentlige utredninger. 

Per Bjørn Holm-Varsi – Troms og Finnmark fylkeskommune  

Per Bjørn Holm-Varsi er innovasjonsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune. Han har over 21 års ledererfaring fra ulike offentlige virksomheter, både stat, kommune og fylkeskommune. Han har vært divisjonsdirektør og samferdselssjef i Finnmark fylkeskommune, hvor han løftet frem innovasjon som satsingsområde. Finnmark fylkeskommune og etter hvert Troms og Finnmark fylkeskommune har utmerket seg som aktive offentlige innovasjonsaktører, og står blant annet bak «Innovasjonsløypa» som stadig flere kommuner og fylkeskommuner bruker som et verktøy for innovasjon.  

Lars-Johan Frøyland – Sykehusinnkjøp  

Lars-Johan Frøyland er direktør for forretningsutvikling på Sykehusinnkjøp HF. Frøyland har tidligere vært produktdirektør i Helse Vest i 15 år. Før dette var han økonomisjef i Stavanger kommune. Frøyland har også hatt rollen som direktør for helse i PEPPOL, et stort internasjonalt EU-prosjekt, som tar sikte på å tilby en standardbasert og interoperabel IT-infrastruktur og tjenester for grenseoverskridende offentlige e-anskaffelser i Europa. Frøyland har MBA i International Business i University of East London og er høyskolekandidat fra Høgskolen i Molde.