Ledig stilling som innovasjonspådriver

av Bjørnar Grønhaug

Vi søker en innovasjonspådriver til vårt arbeid med innovative offentlige anskaffelser. Norge står ovenfor store samfunnsutfordringer. Hvert år kjøper offentlig sektor inn for 740 milliarder kroner, og LUP jobber for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser og bidra til leverandørutvikling. Her kan du være med å gjøre en forskjell slik at Norge når sine bærekrafts mål, og tar i bruk nye og innovative løsninger. Vi søker deg som kan hjelpe oss med at anskaffelser blir løftet opp som et strategisk verktøy i omstillingsarbeidet i Norge.

Alle i LUP samlet
LUP har innovasjonspådrivere over hele landet, men samles jevnlig for teamsamlinger med faglig påfyll. Her er alle samlet under siste teamsamling.

For tiden har vi et særlig fokus på helse og infrastruktur; vann, vei og bygg.

Som innovasjonspådriver vil du jobbe tett opp mot offentlige virksomheter og næringslivet. Din jobb er gjennom konkrete aktiviteter å introdusere dem for mulighetsrommet innenfor offentlige anskaffelser, samt jobbe for at innovative anskaffelsesprosesser i større grad blir brukt når det offentlige etterspør nye løsninger for morgendagens behov. Gjennom aktivitetene vil du ha god kontakt med det offentlige virkemiddelapparat, samt det øvrige støtteapparatet rundt arbeidet med å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser i Norge.

Les mer om hvordan vi jobber HER

Vi tilbyr:

 • En hverdag hvor du gis anledning til å arbeide med innovasjon og omstilling i skjæringspunktet mellom næringsliv, offentlige virksomheter og politikk
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter i et faglig sterkt miljø
 • Stor variasjon i oppgaver og en spennende arbeidshverdag
 • Fleksibilitet og mulighet for å forme stillingens innhold
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe med ledere i offentlig og private virksomheter
 • Strategisk forankring av arbeidet hos relevante aktører i Norge
 • Ansvar for partneroppfølging/pleie
 • Prosessbistand i gjennomføringen av innovative anskaffelsesprosesser
 • Formidle resultater og effekter av LUPs arbeid

Kvalifikasjoner:

 • God rolleforståelse mellom politikk, myndigheter, offentlige virksomheter og næringslivet
 • Relevant erfaring innen offentlig/privat utviklingsarbeid og innovasjon
 • Kjennskap til og gjerne erfaring fra bruk av virkemidler og verktøy knyttet til innovasjon og utvikling
 • Kjennskap til og gjerne erfaring fra offentlige anskaffelser
 • Relevant utdannelse på bachelornivå
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gjerne engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gjennomslagskraft mot ledere, fagfolk, regionale/nasjonale utviklingsaktører og næringsliv
 • God relasjonsbygger som evner til å bygge og pleie nettverk
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og selvgående med stor gjennomføringsevne

Programmet finansieres gjennom statsbudsjettet og du ansettes derfor på 2 års engasjement, med mulig forlengelse. LUP arbeider med offentlige innkjøpere over hele landet. Vi er fleksible på arbeidssted, og kan diskutere dette. LUPs hovedkontor er i Oslo, Næringslivets Hus på Majorstuen, og vi har pådrivere også andre steder i landet lokalisert på NHOs regionkontorer. Du vil derfor jobbe tett med engasjerte kollegaer i hele Norge, og vi kan love deg spennende arbeidsdager i en samfunnsviktig rolle med stor påvirkning.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med daglig leder for LUP Ingebjørg Harto, telefon: 924 47 160.

Har du lyst til å være med og omstille Norge med innovative anskaffelser som virkemiddel, søk snarest og senest innen 21. februar.

Søknadene blir vurdert fortløpende.

Det er enkelt å søke jobb i LUP, du trenger kun å svare på ett spørsmål og laste opp din CV. Velkommen som søker! SØK HER