Lar du sjansen for en døråpner til bedre løsninger gå fra deg?

av Cecilie Endresen

Vi låner villig vekk nøkkelen til døren inn til nye, bedre og bærekraftige løsninger for kommuner i Viken Oslo som ønsker det for sine innbyggere, sier innovasjonspådriver Cecilie Møller Endresen.

Oslo, Bærum, Lillestrøm og Lørenskog kommune, samt Viken fylkeskommunen har allerede brukt nøkkelen og tatt innovative anskaffelser i bruk som et viktig verktøy. For å nå mål om næringsvekst, bedre løsninger for innbyggere og ikke minst bidra til å løse store samfunnsutfordringer.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) er sammen med sine regionale eiere i Viken Oslo; KS Viken, Innovasjon Norge Viken Oslo, NHO Viken Oslo, Forskningsrådet Viken, et «hjelpekorps» og heiagjeng for de som vil benytte innovative anskaffelser.

 

  • Sammen jobber vi for at alle skal kunne ta innovative anskaffelser i bruk – og det er viktig å vite at det er god hjelp å få underveis, sier innovasjonspådriver i LUP i region Viken Oslo, sier Møller Endresen.

 

 

De gode eksemplenes makt

Det er mange og gode eksempler i Viken Oslo på at det å gripe mulighetene som ligger i bruken av innovative anskaffelser gir store gevinster; både for budsjettene og for miljøet. Oslo Bygg, i samarbeid med Bergen kommune, er i gang med en anskaffelse om miljøvennlige løsninger for fallunderlag på lekeplasser, Bærum kommune har anskaffet bedre løsninger for håndtering av overvann, Lørenskog kommune jobber med tomteutvikling for lengre livsløp og bymiljøetaten i Oslo har satt seg fore å løse miljøutfordringer fra snø-deponi i Oslos gater via anskaffelsen SMELT, for å nevne noe.

 

  • Løsningene er tilgjengelig for alle andre som har det samme behovet, så man trenger ikke finne opp kruttet på nytt, fortsetter Endresen. Konkurransegrunnlag og annen informasjon som er benyttet i anskaffelsesprosessen er tilgjengelig på innovativeanskaffelser.no, til fri benyttelse, forteller hun.

 

I LUPs nye digitale løsningsarkiv, Finn løsninger er det mange eksempler på løsninger som er blitt til gjennom innovative anskaffelser. Et godt verktøy for innkjøpere som lære og gjenbruke gode, innovative anskaffelser. Her er det også gode eksempler på hvordan en kommune kan sette innovative anskaffelser på agendaen strategisk. Lillestrøm kommune har etablert både en egen strategi for grønne innkjøp, og en bærekraftig næringsstrategi. Her beskrives innovative anskaffelser som et viktig verktøy for måloppnåelse. Alt tilgjengelig for gjenbruk.

 

 

Hjelp til å gjøre det komplekse enklere

Da vi spurte Bjørn Sjøvold, regiondirektør i KS Viken, om hva han vil vektlegge som viktig i tilnærmingen til kommuner og fylker for å ta IOA i bruk, trakk han spesielt frem behovet for forenkling: Kommuner og fylkeskommuner er utsatt for et stort press, og skal løse mange utfordringer. De bombarderes med henvendelser, og en viktig oppgave blir å hjelpe med å forenkle prosesser.

LUP understøtter at det er viktig å forstå den hverdagen kommunene står i, og tilbyr å være en sparringspartner som gir trygghet i innovative anskaffelsesprosesser.

Dialog er nøkkelen

Gjermund Løyning, regiondirektør i NHO Viken Oslo, bringer refleksjoner fra sitt nettverk i næringslivet. Han viser til oppfatningen om at offentlige innkjøpsprosesser ofte blir for tunge, tidkrevende og kompliserte.

 

  • LUP viser at det går an å gjøre prosesser effektivt, og at de er overførbare til andre. Dialogen mellom den offentlige virksomheten og leverandøren er nøkkelen for å få utløst potensialet som ligger i innovative offentlige anskaffelser. Jeg er overbevist om at det er mulig å gjøre forretning på bærekraft, og det offentlige må vise muskler og utfordre bedriftene til å engasjere seg i innkjøp, sier Løyning.

Programleder i LUP, Ingebjørg Harto, sier seg enig med Løyning – og sender en utfordring tilbake til det private:

  • Jeg ønsker at det private engasjerer seg mer i innkjøp generelt. Det er store muligheter for dem dersom de setter seg inn i offentlige innkjøp, sier Harto.

 

Det bekrefter Stine Brun, fagleder for anskaffelser i Lørenskog kommune, som med stort hell har invitert aktuelle aktører for å gi informasjon om hvordan de kan komme med innspill til løsninger på behov som Lørenskog kommune har.

  • Vi kommer ikke unna å tenke innovativt. Kommunene skal løse mer for mindre penger og ressurser. Da er løsninger som allerede er utprøvd gode som gull, sier Brun.

Er du nysgjerrig og vil vite mer? Nøkkelen til IOA er til utlån – så ta kontakt så tar vi det derfra!

 

Foto: Stian Hagebakken/Hyper