Kommuners evner og ferdigheter til å gjennomføre innovative anskaffelser

av Hilde Sætertrø

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), sammen med sine 4 partnere Bergen, Kristiansand og Trondheim kommuner og NTNU, deltar i forskningsprosjektet FORAN som har som mål å komme frem til en modell for å utvikle kommuners evner og ferdigheter til å gjennomføre innovative anskaffelser og oppnå mål for kommune, innbyggere, nærings- og samfunnsliv.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), sammen med sine 4 partnere Bergen, Kristiansand og Trondheim kommuner og NTNU, deltar i forskningsprosjektet FORAN som har som mål å komme frem til en modell for å utvikle kommuners evner og ferdigheter til å gjennomføre innovative anskaffelser og oppnå mål for kommune, innbyggere, nærings- og samfunnsliv.

Den overordnete problemstillingen i forskningsprosjektet er: Hvordan kan man styrke kommunenes innovative anskaffelseskapabilitet og anskaffelsesprosesser gjennom endringer av anskaffelsesprosessene i seg selv, endringer i kommunenes organisatoriske system som danner rammene for prosessene, og endringer i kommunenes samhandling med aktører i innovasjonsøkosystemet rundt kommunen og anskaffelsene?

Forskningsrådet har bevilget finansiering av forskningsprosjekt FORAN, ledet av NTNU og med SINTEF Digital som forskningspartner. Forskningsprosjektet skal gjennomføres med de samarbeidende kommunene Trondheim (prosjektleder), Bergen og Kristiansand. Nasjonalt program for leverandørutvikling er også deltaker i prosjektet.

Seniorrådgiver Hilde Sætertrø representerer Leverandørutviklingsprogrammet i prosjektet, og skal samtidig gjennomføre et dr.grads-prosjekt tett knyttet til hovedprosjektet. Leverandørutviklingsprogrammet har forventninger til at prosjektet skal gi utvidet forståelse av hvordan innovative anskaffelser kan forankres og «sette seg» som en del av praksis i innovasjonsarbeidet, og dermed bli en enda bedre veileder og fasilitator for innovative anskaffelser.

Kunnskapen som utvikles skal komme alle som jobber for mer innovasjon i offentlige anskaffelser til gode, og det vil bli lagt opp til kunnskapsdeling underveis i prosjektet. FORAN varer frem til juli 2024.

FORAN søknad / prosjektbeskrivelse

PhD Project Plan Hilde Sætertrø