Kommuner kan tilrettelegge for lokal næringsvekst

av Harald Aas

Lokal næringsvekst er et uttalt ønske i mange kommunale anskaffelser. Ingenting er vel bedre enn at kommunen understøtter lokalt næringsliv gjennom sine anskaffelser så lenge det foregår innenfor reglene for offentlige anskaffelser? Det er mulig å tilrettelegge bedre for lokal næringsvekst - man skal bare holde tungen rett i munnen. I denne saken fra Anbud365 kan du lese hva Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier om saken.

Lokal næringsvekst er et uttalt ønske i mange kommunale anskaffelser. Ingenting er vel bedre enn at kommunen understøtter lokalt næringsliv gjennom sine anskaffelser så lenge det foregår innenfor reglene for offentlige anskaffelser? Det er mulig å tilrettelegge bedre for lokal næringsvekst – man skal bare holde tungen rett i munnen. I denne saken fra Anbud365 kan du lese hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det kan gjøres.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har som formål å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. I klartekst betyr det at innovative anskaffelser skal gi offentlige besparelser, miljøvennlige løsninger, bedre produkter og tjenester for brukerne, og næringsvekst. En innovativ anskaffelse, eller en hvilken som helst anskaffelse for den saks skyld, vil gi næringsvekst så lenge leverandøren som vant konkurransen klarer å tjene penger med det tilbudet de gav. Økt salg av et produkt eller tjeneste vil gi større omsetning, større fortjeneste, større skatteinntekter for stat og kommune og kanskje til og med nye arbeidsplasser. Det er dette vi kaller næringsvekst.

Utfordringen er at det ikke er like lett for kommunen å styre hvor næringsveksten skal skje. For anskaffelser over nasjonal terskelverdi er det nemlig ikke mulig å avgrense konkurransen geografisk, og dersom man ikke tilrettelegger for det har man ikke mulighet til å påvirke om næringsveksten skjer lokalt med en leverandør innenfor kommunens grenser, nasjonalt med en norsk leverandør eller utenfor landets grenser.

Forsand kommune utfordret Kommunal- og moderniseringsdepartementet på hvordan de som kommunal innkjøper kunne legge til rette for lokal konkurranse, og KMD gir her svar på det i ni punkter.

Les hele saken på Anbud365

Les også denne saken fra Distriktssenteret om kommuners handlingsrom for å handle lokalt