Kick-off for 14 innovative anskaffelser!

av Ida Laustsen

Innovasjon Norge og Forskningsrådet gir 100 millioner kroner til to ulike former for innovative anskaffelser – innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Nå er det oppstart for prosjektene!

Idun Lyngstad i Forskningsrådet og Sunniva Fjelde i Innovasjon Norge orienterer om veien fremover for de 14 prosjektene

 

I februar ble det lyst ut 100 millioner kroner som offentlige virksomheter kunne søke om. Det koster penger å innovere, og finansieringen fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal i hovedsak gå til å dekke leverandørers utviklingskostnader. Disse prosjektene skal løse store samfunnsutfordringer, og det krever ressurser og kompetanse å gå i gang med innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Derfor får prosjektene rådgiving og oppfølging fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Det vil komme mer informasjon om de ulike prosjektene på våre nettsider – stay tuned!

Virksomhetene og prosjektene som får støtte til innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge:
 • Bærum kommune – Overvannshåndtering
 • Innlandet – Gjøvik, Hamar, Ringsaker og Lillehammer kommune – Snø til besvær
 • Vestre Viken Helseforetak – Videobasert dialog
 • St. Olavs hospital – Psykisk helsevern
 • Sykehuset Østfold – Prøvetakning i hjemmet
Virksomhetene og prosjektene som får 250 000 kroner i støtte til før-kommersielle anskaffelser fra Forskningsrådet:
 • Trondheim kommune – Fornyelse av vannrør
 • Bergen kommune – Bedre småskala renseanlegg
 • Miljødirektoratet – Automatisk overvåkning av vannkvalitet
 • Bærum kommune – Avfallsreduksjon på byggeplass
 • Stranda kommune i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune – Utslippsfrie løsninger for ferjer i Geirangerfjorden
 • Nord Gudbrandsdalen, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja kommune – Varsler for flom
 • Arkivverket – Digitalisering/effektivisering av offentlig sektor
 • Avfall Sør AS – Sirkulærøkonomi/gjenvinning
 • Statens vegvesen – Ny sveisemetode på stålbruer

Mer informasjon finner du på regjeringens side her.