Kan kunstig intelligens (KI) forenkle offentlige anskaffelser i fylkeskommunene?

av Kjersti Granaasen

KI får stor oppmerksomhet i disse dager og spås ifølge Digital Norway å kunne utgjøre enorme verdier for norsk næringsliv effektivisering og forenkling av arbeidsprosesser. Så bør vel det samme gjelde for offentlige virksomheter. Den største faren er kanskje om anskaffelsesmiljøene havner "bakpå". Dette vil nå Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold Kommunalt Oppgavefellesskap (Anska) ta ansvar for at ikke skjer.

Anska. Fra venstre Maaikel Reiber, Mohammad Irfan Ahmad, Nina Helene Pedersen Rørmark, Raymond Bråten. Kjersti Granaasen, LUP i midten.

Anska melder om en stadig mer utfordrende hverdag der medarbeidere skal håndtere en økende strøm av data, politiske vedtak, endrede krav og knappe ressurser. Derfor har de sammen med LUP igangsatt en innovativ anskaffelsesprosess for å tilrettelegge for en mer digital hverdag som ved bruk av KI kan bidra til forenkling av arbeidshverdagen og flyt i prosesser.

«Innledningsvis skal vi gjennom arbeidsgruppen jobbe med å identifisere hvilke av arbeidsprosessene som gir mulighet for de største gevinstene» sier Raymond Bråten, daglig leder i Anska. Deretter vil vi invitere leverandørmarkedet til dialog for å få innspill til hvordan våre behov kan løses. Dette vil bli på høsten 2024.

Anska har kartlagt de mest vesentlige arbeidsprosessene i sin hverdag: strategisk utvikling, innkjøpsanalyse, anskaffelser og kontraktsforvaltning. Disse prosessene skal også settes inn i et helhetlig rammeverk med fylkeskommunenes innovasjons- og utviklingsprosesser, tjenesteområder, finansielle prosesser og politiske vedtak for å nevne noen. Det totale bildet er komplekst.

«Leverandørene må involveres tidlig i prosessen så vi kommer godt ut fra startgropa», sier han videre.

Gjennom markedsdialogen får leverandører, akademia og andre interessenter unik mulighet til å bidra så vi sammen kan finne bedre løsninger for alle områder som har anskaffelsersom fag.

Vi antar at fylkeskommunene og kommunene i store trekk har de samme oppgavene og utfordringene. Derfor vil all kunnskap og innsikt fra prosessen deles, -blant annet gjennom LUPs partnernettverk.

Er du interessert i å vite mer om prosjektet kan du ta kontakt med ansvarlig innovasjonspådriver i LUP Kjersti Granaasen

Vil du lære mer om hvordan kunstig intelligens vil kunne ha en avgjørende betydning for effektivisering og produktivitetsvekst for offentlig sektor anbefaler vi denne artikkelen fra NHO, en av våre eiere.