Innovative anskaffelser også i 2023!

av Inger Schedell Flattum

Snart senker julefreden seg over fedrelandet og i går ble statsbudsjettet for 2023 landet.

Vi har tidligere omtalt bortfallet av risikoavlastningsmidler til innovative anskaffelser i neste års statsbudsjett, men i vedtaket som ble truffet i går inngår likevel risikoavlastningsmidler fra Forskningsrådet og Klimasats til innovative anskaffelser, og det gleder oss stort! Selv om dette er positivt er det ikke disse midlene som er avgjørende for om vi får mer innovasjon ut av de 650 offentlige milliardene vi årlig bruker og investerer, men viljen til å etterspørre nye løsninger. Enten en offentlig behovseier alene går i gang med å analysere behovet sitt, utfordre markedet og går i dialog, eller flere gjøre det sammen, er det avgjørende at løsningene som finnes og utvikles, kjøpes og av flere enn én. For å få bærekraftige løsninger på både klimautfordringen og eldrebølgen trengs det markeder av en viss størrelse for at det skal være interessant å utvikle noe nytt. Årets juleønske må derfor være at langt flere innkjøpere sammen synliggjør slike markedspotensial i 2023!