Innkjøp – regional verdiskaping i praksis

av Cecilie Endresen

Seminaret på Straand onsdag samlet rundt 90 deltakere fra offentlig og privat sektor; primært fra Vest-Telemark. Temaet var hvordan innkjøp kan brukes til næringsutvikling. Ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene.

– Norge er et rikt oljeland med gode velferdsordninger. Men vi glemmer ofte hvor jobbene og verdiene skapes, innledet Kristin Vedum i Vest-Telemark Næringsforum under årets Vest-Telemark Konferanse. 2 av 3 ansatte i Norge jobber i privat sektor og flesteparten av bedriftene i Norge har mindre enn 10 ansatte. Slik er det også i Vest-Telemark. – Det er de lokale bedriftene som er våre lokale helter og som sikrer penger både til helse og skole, avsluttet hun.

Fv: Tore Meinert (Nærenergi), Nikolai Boye (NHO Telemark), Cecilie Møller Endresen (Leverandørutviklingsprogrammet), Terje Strøm (NyAnalyse),Kristin Vedum (Vest-Telemark Næringsforum)

Vest-Telemark er en av mange norske regioner som sliter med folketallsutvikling og et skrikende behov for flere arbeidsplasser i privat sektor. Vest-Telemark Kommunene i fellesskap ønsker gjennom det regionale ByRegionsprogammet som er finansiert av kommunal og fornyingsdepartementet (KMD) å stimulere og legge til rette for lokal verdiskaping og et bredt og sterkt næringsliv. Kristin Vedum er prosjektleder for en del av ByRegionsprogammet og har invitert bredt til et seminar om innkjøp. Her handler det om hvordan de 6 kommunene må tørre å tenke nytt og jobbe på en annen måte enn de gjør nå for å nå målet om flere arbeidsplasser lokalt.

Seminaret på Straand onsdag samlet rundt 90 deltakere fra offentlig og privat sektor primært fra Vest-Telemark. Temaet var hvordan innkjøp kan brukes til næringsutvikling. Innovative anskaffelser er Norges raskeste innovasjonsmotor forteller Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt Program for leverandørutvikling. Ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene. En rapport fra viser at det skapes 6 ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon – enn når de ikke gjør det. Hovedpoenget er å skape en god dialog mellom innkjøpere og mulige leverandører føranbudsdokumentene skrives sier hun . I dialogen beskriver offentlige virksomheter sine behov for å fornye, forbedre og forenkle både egen drift og det de skal levere til oss innbyggerne. Leverandørene svarer med nye ideer og innovative løsninger. Møller Endresen viser også til 8 innovative offentlige  anskaffelser som er gjennomført. Tilsammen ga 250 nye arbeidsplasser, 575 mill i økt omsetning for leverandørene, 183 mill i innsparinger for det offentlige og 20 større innovasjoner. Dette er jo helt fantastisk kommenterer regiondirektør i NHO, Nikolai Boye. Her må jo virkelig det offentlige se mulighetene.

Rannaug Aaring, rådmann i Fosnes Kommune fortalte om deres nye flerbruks hus som er plassert på ei øy utenfor Trøndelagskysten. Vi er en liten kommune, vi er ei øy, vi har ingen innkjøpsressurser og vi er mye mindre enn alle dere kommunene i Vest-Telemark sier hun. Når vi har fått til en prosess med innovative anskaffelser, så får alle det til. Vi i Fosnes har fått «Norges mest teknisk avanserte bygg i sitt slag», et nettverk blant leverandører og de nyeste tekniske løsningene som finnes og ikke minst – vi har hatt rom og en kultur for å tørre feile sier hun. Men vi har vært en krevende kunde sier hun, vi har virkelig stilt krav til våre leverandører og sagt ”FIX IT”. Er det noe dere lurer på ring, send mail eller kom på besøk oppfordrer hun.

Tore Meinert i Nærenergi på Klepp forteller om sin bedrift, som leverer effektive og kostnadsbesparende energiløsninger til bolig, næring – og industrikunder. De fleste rådgivere og mange offentlige ansatte vil velge de største og mest kjente løsningene eller leverandørene forteller han. Det oser trygghet av det gamle ordtaket: «Ingen har fått sparken for å velge IBM». Ved å velge en av de mest kjente løsningene håper man på å bli tilgitt dersom de skulle vise seg å ikke levere etter forventninger. Man har jo tross alt kopiert det «alle» andre har gjort. Det er synd for oppdragsgiveren som betaler prisen for en ny løsning, men i prinsippet kun mottar en kopi av noe gammelt. Velger man en mindre kjent løsning tar man en større risiko. NHO og Nærenergi erfarer imidlertid at ved bruk av innovative anskaffelser har man i alle prosjektene fått bedre og billigere løsninger enn ved å gå den tradisjonelle veien. Det er viktig at det offentlige beskriv behovet, ikke hvordan behovet skal dekkes oppfordrer han.