Hvordan gjør vi dagens eksisterende og nye bygg energismarte for framtida?

av Cecilie Endresen

På den regionale konferansen «Energismarte bygg» i Buskerud, Telemark og Vestfold 11.januar, ble lupen satt på de nyeste, bærekraftige, tekniske og økonomiske, gode energiløsningene. Som medarrangør av konferansen hadde Nasjonalt program for leverandørutvikling et mål om å spre informasjon om mulighetene som finnes i bruk av innovative anskaffelser i regionen. Muligheter til å skape bedre, bærekraftige bygg med lavt energibruk og god økonomi, samt bidra til innovative, regionale leverandører og lokal verdiskaping.

På den regionale konferansen «Energismarte bygg» i Buskerud, Telemark og Vestfold 11.januar, ble lupen satt på  de nyeste, bærekraftige, tekniske og økonomiske, gode energiløsningene. Case og prosjekter som synliggjør gode metoder og fremgangsmåter for å få de innovative, fremtidsrettede energiløsningene ble presentert. Som medarrangør av konferansen hadde vi i Nasjonalt program for leverandørutvikling et mål om å spre informasjon om mulighetene som finnes i bruk av innovative anskaffelser i regionen. Muligheter til å skape bedre, bærekraftige bygg med lavt energibruk og god økonomi, samt bidra til innovative, regionale leverandører og lokal verdiskaping.

Konferansen ble arrangert av Vestfold klima- og energiforum i samarabeid med Vestfold fylkeskommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Gjennom tre parallelle sesjoner fikk de nærmere 200 deltagerne vite mer om:

• hvordan dagens teknologi og løsninger kan gjøre energi- og klimavennlige bygg til økonomiske vinnere
• prosjekter som tar i bruk det nyeste av teknologi og løsninger
• hvordan bedre samhandling kan gi innkjøp som gir bedre, mer innovative og økonomiske løsninger, og som utvikler leverandører

Her er presentasjonene fra konferansen. La deg inspirere!

Første plenumssesjon

Offentlig og privat innovasjon – en nøkkel for flere grønne bygg?
Mona Skaret – Innovasjon Norge

Hvordan kan vi sammen utvikle fremtidens bærekraftige samfunn? Hvordan bygger vi kompetanse og gode arbeidsprosesser som gir oss grønne og klimasmarte løsninger?
Hege Schøyen Dillner – Veidekke

Nye Horten videregående skole – den grønne anskaffelsesprosessen
Christian Thorsen Egeberg – Vestfold fylkeskommune

Hvordan kan trender i kraftmarkedet utfordre dagens forretningsmodeller i kraftmarkedet og lønnsomheten i grønne bygg?
Tore Strandskog – Nelfo


Parallesesjon A 

Økonomien i grønne bygg
Leder av sesjonen Kjetil N. Gulbrandsen – Grønn Byggallianse

Merverdi av grønne bygg
Kjetil N. Gulbrandsen – Grønn Byggallianse

Bærekraftig finansiering til bærekraftige bygg
Lars Strøm Prestvik – Kommunalbanken

Økonomien i EPC
Jon Steinar Tufte – Skien fritidspark

Lønnsomheten i grønne bygg
Isak Oksvold – Aspelin Ramm

Hvordan oppgradere et bygg fra energiklasse E til B lønnsomt?
Roy Gausaker – Barkåker IT-park AS


Parallellsesjon B

Innovativ rehabilitering, byggeri og ny teknologi
Leder av sesjonen Øyvind Trygstad – Vestfold fylkeskommune

Oversikt over energien: Larvik kommunes energisatsing
Bjørn Langjordet – Larvik kommune

Forskjeller i miljøpåvirkninger – massivtre vs. betong og stål
Ida Marie Strekerud – Master of Science, NMBU

De mest kostnadseffektive energitiltak i eksisterende bygg
Gunnar Grini – Gehør/Lavenergiprogrammet

Kan bygninger holdes varme av solvarme hele året?
Petter H. Heyerdahl – NMBU

Powerhouse Telemark    Video
Emil Eriksrød – R8 Property


Parallellsesjon C

Samhandling om energismarte bygg
Leder av sesjonen Cecilie M. Endresen – Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hvordan benytte offentlige anskaffelser som innovasjonsmotor for energismarte løsninger i bygg?
Tina H. Sølvberg – Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hvordan bidrar det offentlige med dialogpreget konkurranse til lokale klyngedannelser og utvikling av leverandører?
Erland Johansen -Veidekke og Georg Gran – Gran VVS

Smart energiproduksjon og styring på Skagerak Arena
Stig Simonsen – Skagerak Energi

Samarbeid for klimavennlige og raske bygg i massivtre  Campus Ringerike (64 mB)
Christian Berg – Studentsamskipnaden Sørøst-Norge

Erfaringer fra samarbeidet om mer enn 40 grønne bygg
Birgit Rusten – Future Built

Oppsummering og panelsamtale
Paneldeltakere – Christian Egeberg, Cecilie M. Endresen, Emil Eriksrød, Petter H. Heyerdahl, Hege S. Dillner, Birgit Rusten


Utstillere
Gurusoft
BlueTec
Rockwool
Solel
Innovasjon Norge
Envo
NorDan
Buskerud fylkeskommune

Deltakere på konferansen